EUs patentdirektiv er vedtatt

EU-direktivet om patent på programvare ble banket gjennom på et møte i ministerrådet, uten debatt.

EU-direktivet om patent på programvare ble banket gjennom på et møte i ministerrådet, uten debatt.

ZDNet UK melder at EUs ministerråd har i dag formelt vedtatt utkastet til direktiv om patent på programvare, offisielt kjent som Patentability of Computer Implemented Inventions Directive.

I forrige uke varslet EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso at kommisjonen ikke ville la seg stanse av EU-parlamentets enstemmige motstand, men banke direktive gjennom på førstkommende ministerrådsmøte.

    Les også:

Flere land har skiftet standpunkt til direktivet de siste månedene, og det er på det rene at et flertall av EUs medlemsland ønsket en fornyet behandling, i samsvar med det enstemmige vedtaket i EU-parlamentet i februar.

Ifølge Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), organisasjonen som har ledet an i kampanjen mot patentdirektivet, ble det ganske svakt gitt uttrykk for motstand på ministerrådsmøtet. Danmark, Polen og Portugal, samt noen andre land, skal ha bedt om at det ble åpnet for diskusjon om saken, i stedet for bare votering. Presidentskapet i ministerrådet, det vil si Luxemburg, avviste dette blankt. Det er ikke gitt detaljer om stemmegivningen, bortsett fra at direktivet er vedtatt.

Presidentskapet skal ha forklart at man ikke ville skape en presedens som kunne ført til problemer for andre direktiver.

Ifølge FFII kunne Danmark, Polen og Portugal krevd at hele avstemmingen ble avvist. Organisasjonen stiller seg uforstående til at ingen av disse landene kom med et slikt krav.

I en uttalelse fra styremedlem Jonas Maebe i FFII heter det at alle EUs demokratiregler heretter kan oppsummeres slik: «Presidentskapene i ministerrådet og i kommisjonen gjør som de vil.»

Ifølge ZDNet UK skal direktivutkastet tilbake til EU-parlamentet, som ennå har muligheten til å endre det. Da blir det i så fall enda en runde med kommisjon og ministerråd.

Til toppen