Eventyrlig vekst i «dødsdømt» marked

Telenor ned i Europa, opp i Asia.

Eventyrlig vekst i «dødsdømt» marked
Telenors Asia-sjef Sigve Brekke trommer og danser med Uninor-medarbeidere i Hyderabad 21. april i år. Uninor økte sin omsetning med 84 prosent i første kvartal, og står for 42 millioner av Telenors 146 millioner mobilabonnenter. Det hele ryker hvis ikke indiske myndigheter finner en annen utvei på lisensskandalen enn auksjonen de er i ferd med å legge opp til. Bilde: Scanpix REUTERS/Krishnendu Halder

I første kvartal i år øker Telenor omsetningen med 4,3 prosent til 25,1 milliarder kroner, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Driftsutgiftene før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) øker med 2,9 prosent til 7,61 milliarder dollar. Det innebærer at driftsmarginen er svakere enn for et år siden.

I likhet med fjerde kvartal 2011 gjør Telenor en betydelig nedskrivning av sine verdier i den indiske mobiloperatøren Uninor. I fjerde kvartal dreide det seg om 4,15 milliarder dollar. I første kvartal er det 3,82 milliarder kroner. For hele konsernet fører det til en EBIT på 20 millioner kroner, mot 3,70 milliarder kroner for et år siden – og minus 1,07 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Telenor anfører at den organiske veksten er 7,6 prosent og det samlede tallet på mobilabonnenter er økt til 146 millioner, mot 120 millioner i første kvartal i fjor, og 140 millioner i fjerde kvartal.

Fordelt per land, er tendensen klar: Telenor taper terreng i Europa, men har framgang i Asia.

I første kvartal i fjor hentet Telenor en omsetning på 12,4 milliarder kroner fra europeiske land. I år er denne redusert med 3,3 prosent, til 12,0 milliarder kroner. I samme periode har omsetningen i Asia økt med 14,7 prosent, fra 9,76 milliarder kroner til 11,2 milliarder. Asias andel av Telenors samlede omsetning er økt fra 40,5 prosent til 44,6 prosent. Europas andel har minket fra 51,5 prosent til 47,8 prosent. (Fordelingen per land omfatter ikke omsetningen i Telenor Broadcast og andre mindre enheter.)

Ironisk nok er det i India at omsetningen øker mest.

Inntektene fra Uninor var 548 millioner kroner i første kvartal i fjor. Nå er den 1,01 milliarder kroner, en økning på 84 prosent. Den gjennomsnittlige indiske abonnenten betaler 11 kroner i måneden, og ringer i 351 minutter. For et år siden var det 12 kroner og 307 ringeminutter. Selv uten nedskrivningen hadde Telenor tapt 622 millioner kroner på sin virksomhet i India.

Norge står for en stadig mindre andel av Telenors samlede omsetning. På et år er andelen redusert fra 26,1 prosent til 24,8 prosent. Driftsresultatet (EBIDTA) er redusert med 9,2 prosent til 2,40 milliarder kroner. Telenors gjennomsnittlige norske mobilabonnent betaler 285 kroner i måneden og ringer i 235 minutter.

Gjennomsnittlig pris per ringeminutt er altså 1,21 kroner i Norge, og 0,03 kroner i India.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas anfører at man i Norge begynner å se positive virkninger av nye prismodeller som gjenspeiler overgangen til stadig mer datatrafikk.

Om India sier Baksaas at det vil være nesten umulig for Telenor å delta i den kommende auksjonen av mobillisenser.

Han sier at måten skandalen rundt den forrige tildelingen av mobillisenser er håndtert på har alvorlig negative virkninger for hele den indiske telebransjen, og han oppfordrer den indiske regjeringen til å klargjøre sunne rammebetingelser.

Et annet problemområde for Telenor er forholdet til Vimpelcom. Baksaas forsvarer aksjekjøpene som har gjenopprettet Telenors opprinnelige eierandel i dette selskapet, og sier seg overbevist om at alle russiske lover og regler er overholdt, trass i søksmålet fra russiske myndigheter.

Baksaas sier seg spesielt fornøyd over utviklingen i Pakistan, der omsetningen øker med 17,6 prosent til 1,39 milliarder kroner, og der driftsresultatet (EBITDA) øker mer 42 prosent til 563 millioner kroner.

Mobilbruken er langt mindre intens enn i India, 238 ringeminutter per abonnent per måned (mot 351, se ovenfor), men gjennomsnittlig månedsinntekt er langt høyere, 15 kroner (mot 11).

Telenors nest største marked, etter Norge, er Thailand, der omsetningen har vokst med 14,0 prosent til 4,21 milliarder kroner. Det er mer enn i Sverige (2,55 milliarder kroner, opp 1,5 prosent) og Danmark (1,50 milliarder kroner, ned 14,2 prosent) til sammen. Driftsoverskuddet i Thailand er 1,26 milliarder kroner, ned 6,9 prosent fra første kvartal i fjor.

Malaysia befester sin stilling som Telenors tredje største marked (Sverige er på fjerde plass) med en omsetningsvekst på 10,5 prosent til 2,97 milliarder kroner. Her vokser også lønnsomheten: Driftsresultatet er opp 14,2 prosent til 1,39 milliarder dollar.

Det eneste asiatiske landet der Telenor ikke vokser inntektsmessig er Bangladesh. Grameenphone leverer en omsetning på 1,63 milliarder kroner, ned 1,9 prosent. Til gjengjeld øker driftsresultatet med 13,6 prosent til 899 millioner kroner.

Telenor opprettholder sitt positive syn på selskapets videre vekst, med unntak av India.

Kvartalsrapport, presentasjon og regneark er lagt ut på Telenors nettsted: Results Q1 2012.

Les mer om: