EverCom holder løftene

EverCom Network mer enn holder sine løfter til aksjemarkedet. Omsetningsveksten var 57 prosent fra 1997 til '98 og driftsmarginen er økt fra 4,5 til 5 prosent.

EverCom Network mer enn holder sine løfter til aksjemarkedet. Omsetningsveksten var 57 prosent fra 1997 til '98 og driftsmarginen er økt fra 4,5 til 5 prosent.

EverCom Network omsatte for 740 millioner kroner i 1998 mot rundt 470 millioner kroner i 1997 (457 millioner i EverCom og anslagsvis 13 millioner i oppkjøpte Tech Computer).

EverCom er noe snille med seg selv i sin pressemelding, og har ikke satt opp fullt ut sammenliknbare tall for 1997 og 1998 etter kjøpet av Tech Computers. I pressemeldingen oppgis det at omsetningsveksten var 62 prosent, mens den reelle veksten altså var 57 prosent.

Veksten er likefullt meget hyggelig.

Marginutviklingen kan også karakteriseres som meget hyggelig med en driftsmargin på 5 prosent i 1998 mot 4,5 prosent i '97 (gamle EverCom). Om man tar hensyn til at Tech Computers hadde et heller magert resultat i 97 (400.000,- i resultat) er marginveksten for det nye selskapet enda et hakk bedre.

Bruttomarginen var 18 prosent for året under ett og 19 prosent i fjerde kvartal, mot 17 prosent i hele 1997.

Driftskostnadene som prosent av salget økte fra 12 til 13 prosent det siste året.

Soliditeten er noe svekket det siste året fra en egenkapitalandel på 34 prosent til 29 prosent. Likviditeten i kroner er på nivå med utgangen av 1997, men dermed betydelig lavere relativt til omsetningen og vareforbruket. Selskapet hadde 22 millioner i likvide midler ved utgangen av året.

Selskapet har en "factoringavtale" på sine fordringer som i følge økonomidirektør Erik Frydenberg sørger for at likviditeten er mer en god nok.

Utviklingen i kundefordringer og varelager har fulgt omsetningsutviklingen. Ved utgangen av fjerde kvartal var kundefordringene relativt store, noe som skyldes den sterke omsetningen mot slutten av året.

EverCom NetWork har nå en markedsandel i Norge på fem prosent og i Sverige på to prosent. Selskapet er den største PC-byggeren i Sverige og nummer to i Norge etter Cinet.

Selskapet har fremdeles som et hovedmål at omsetningen skal vokse med 20 prosent årlig, og mener de dermed vil fortsette å ta markedsandeler i Norge og Sverige.

Til toppen