EverCom kjøper Tech Computers

EverCom Network har inngått avtale om å kjøpe lillebror Tech Computers for 7,5 millioner kroner.

EverCom Network har inngått avtale om å kjøpe lillebror Tech Computers for 7,5 millioner kroner.

I likhet med EverCom Networks jobber Tech Computers med direkte distribusjon og skreddersøm av PC-er.

Tech Computers AS omsatte i 1997 for 48 millioner kroner og leverte et resultat på 400.000 kroner. Tilsvarende tall for EverCom var 457 millioner og 13,6 millioner. I 1998 er det forventet at Tech Computers vil levere et resultat på to millioner kroner av en omsetning på 80 millioner.

I forbindelse med sammenslåingen av de to selskapene vil EverCom og Tech Computers AS slå sammen sine direkte-distribusjonsavdelinger i Oslo. Selskapene sier i en pressemelding at oppkjøpet forventes å gi betydelige synergieffekter innenfor innkjøp, produksjon og distribusjon.

Tech Computers AS har per i dag 20 prosent av sin omsetning via Internett.

Til toppen