EverCom overgår seg selv

EverCom Network har hatt en omsetningsøkning på 75 prosent det siste året. Dette er skyhøyt over selskapets egen målsetting om 20 prosent årlig vekst. Omsetningen i andre kvartal blir på linje med omsetningen i første kvartal.

EverCom Network har hatt en omsetningsøkning på 75 prosent det siste året. Dette er skyhøyt over selskapets egen målsetting om 20 prosent årlig vekst. Omsetningen i andre kvartal blir på linje med omsetningen i første kvartal.

I andre kvartal har selskapet solgt 9.795 PC-er, hvilket er 75 prosent mer enn i samme periode i 1997. Av salget er 4.790 enheter solgt i Norge (opp 45 prosent) og 5.005 enheter solgt i Sverige (opp 73 prosent).

Antallet solgte PC-er er likevel noe lavere enn i første kvartal, da selskapet solgte 11.117 PCer.

- I Sverige har vi sett en voldsom markedsvekst som følge av at den svenske regjeringen har gitt næringslivet klare incentiver til å kjøpe inn hjemme-PC til sine ansatte, sier administrerende direktør i EverCom, Christian Paulsen, til digi.no.

- Er veksten i Sverige nå et resultat av avtalen dere inngikk med den svenske stat?

- Nei, akkurat den avtalen får ikke effekt før senere. Vi ser likevel at NetWorks' gode relasjoner til den svenske stat gir en positiv effekt. Det er jo disse relasjonene som gav oss avtalen. (EverCom Networks er resultatet av fusjonen mellom EverCom og Networks Technical AB, red. anm.)

- Du har tidligere sagt at du forventer en årlig vekst på 20 prosent, har du oppjustert det målet?

- Vi kommer nok betydelig høyere i år, men jeg vil ikke tallfeste noe nytt vekstmål.

- Har dere kapasitet til å ta unna denne veksten?

- I Sverige har vi nettopp gått over til to skift i produksjonen, slik vi gjorde i Norge i fjor høst. Kapasiteten er på 40.000 enheter årlig i hvert land, så jeg ser ikke noe behov for å øke kapasiteten. Så langt i år har vi solgt 20.912 PC-er totalt, så det er mer å gå på.

- Du har gått over til to skift i Sverige, hvordan påvirker det kostnadene?

- Det blir jo høyere arbeidskostnader. Samtidig gir høyere volumer noe lavere faste kostnader per PC. Nettoeffekten er at kostnaden per PC er uforandret.

- Har dere planer om å utvide produktporteføljen?

- Vi holder oss til PC-produksjon. Målet er å levere den PC-en kunden vil ha på kortest mulig tid. Nå jobber vi med ferdigstillelsen av et system som skal gjøre det enda lettere for våre forhandlere å skreddersy PC-en etter kundens spesifikasjoner, mens forhandleren snakker med kunden.

- Blir det aktuelt med elektronisk handel direkte til kunden?

- Nei, vi har sagt at vi satser på forhandlerne våre og det står vi fast ved. Det systemet vi nå utvikler er laget nettopp for at forhandlerne skal kunne gjøre en bedre jobb i forhold til kunden, forteller Christian Paulsen.

Til toppen