Evercom sklir mot konkurs

Kassen i den store norske PC-produsenten Evercom er tom og selskapet kjemper for livet.

Evercom har slitt lenge og nå forlanger deres hovedkreditor, Den Danske Bank, at selskapet begynner å betale på sin gjeld. Men Evercom har ikke penger. Selskapet sendte i går ut en melding om akutte likviditetsproblemer. Selskapet forsøkte i desember å hente inn 15 millioner kroner, men måtte avlyse emisjonen på grunn av manglende interesse. Nå ber Den Danske Bank om at Evercom finner en løsning.


Selskapet har gitt seg selv en måned på å skaffe penger. Hvis ikke dette lykkes, slås selskapet konkurs.

I tillegg til Den Danske Bank, står også Compaq og Aston Group på kreditor-listen med millionbeløp etter konkursen av Evercom Danmark.

Evercom arbeider både med en akkordløsning der kreditorene godtar et deloppgjør samtidig som man leter etter nye investorer.

Til toppen