Evercom trosset svensk PC-krakk

Selv med brukbar vekst i Norge, greide ikke Evercom ASA å kompensere for bortfallet av gode hjemme-PC-kontrakter i Sverige. Konsernets driftsresultat er beskjedne 11 millioner kroner av en omsetning på over en milliard.

Selv med brukbar vekst i Norge, greide ikke Evercom ASA å kompensere for bortfallet av gode hjemme-PC-kontrakter i Sverige. Konsernets driftsresultat er beskjedne 11 millioner kroner av en omsetning på over en milliard.

1999-tallene som administrerende direktør og gründer Christian Paulsen la fram tirsdag morgen, viser motstridende tendenser. I Norge, der veksten i antall enheter var på 15 prosent, mot markedets 19 prosent, vokste omsetningen med 35 prosent til 489 millioner kroner, og driftsresultatet med 52 prosent til 16,4 millioner. I Sverige, der Evercom greide åtte prosent vekst i antall enheter, i et marked der tallet på solgte maskiner raste 27 prosent ned, vokste omsetningen med 13 prosent til 431 millioner kroner mens driftsresultatet endte på minus 6,5 millioner, mot 26,3 millioner i pluss i 1998.

Virksomheten i Danmark og Finland er ennå forholdsvis beskjeden, med en omsetning på henholdsvis 100 og 16 millioner kroner, og et driftsresultat på henholdsvis 1,3 millioner i pluss og 600.000 i minus.

- Inntjeningen er omtrent som lovet, oppsummerte Paulsen. - Vi omorganiserte ledelsen og eliminerte gründerne overalt unntatt øverst i konsernet der jeg fortsatt sitter som eneste gjenværende gründer. Vi har lansert bærbare PC-er i Norge, Sverige og Danmark, og markert Tech som en betydelig tjenere-leverandør (se artikkelen CERN valgte norske Tech for avansert Linux-klynge). Vi vil fortsette å redusere kostnader innen innkjøp og drift, og vi vil øke motivasjonen for våre ansatte ved å tilby en aksjebonusordning som skal gjelde for alle.

Paulsen mener at produksjonskapasiteten nå er på høyde med det som kreves for å kapre store hjemme-PC-kontrakter. Særlig i Norge, der 90 prosent av omsetningen går til næringslivet, kom år 2000-tørken i siste kvartal som en ubehagelig overraskelse. Han trøster seg med at markedsandelen her i landet er 4,6 prosent, og fortsatt status som sjette største PC-leverandør.

I Sverige gjennomgikk datteren Network Technical AB sitt hittil tøffeste år. Problemene i markedet ble forsterket av turbulens i ledelsen. Siste kvartal ble reddet fordi tallet på ansatte lot seg redusere fra 102 til 78.

- Evercom overtok den detaljist-rettede Datagrossisten Holding med virkning fra 1. juli i fjor. Vi har redusert tallet på butikker fra syv til seks i Sverige og fra 18 til 13 i Danmark. Det første tegnet på at Sverige nå er på rett vei, er en ny avtale mellom Datagrossisten og den tidligere franchisekjeden LapPower med 16 butikker over hele Sverige. Her starter leveranser i februar, med forventet volum 8000 PC-er i 2000.

Paulsen tror at forhandlersalg fortsatt vil være en viktig kanal for Evercom-selskapene i Norge og Sverige.

- Compaqs nye betingelser tvinger forhandlere ned i marginer på 1,5 prosent. Jeg tror ikke det kan gå, og jeg tror at mange bedrifter fortsatt vil foretrekke å kjøpe fra forhandler framfor å handle direkte. Det betyr at forhandlere etter hvert vil vende seg fra Compaq og heller finne produkter de kan tjene penger på. Da vil vi stå klar.

Les mer om Evercom:


CERN valgte norske Tech for avansert Linux-klynge
Cinet større enn Dell innen bord-PC-er i Norge
IT-aksjer til himmels - igjen
Underskudd i EverCom
Markedet svikter for Evercom, men ikke for REC og Cinet
Sjefs-endringer i EverCom
- Evercom tre ganger større enn Cinet
EverCom blir størst i Norden

Til toppen