Evercom vil hente 20 mill.

EverCom Network ASA besluttet i fredagens ekstraordinære generalforsamling å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på mellom 15 millioner og 20 millioner kroner til tegningskurs to kroner per aksje.

EverCom Network ASA besluttet i fredagens ekstraordinære generalforsamling å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på mellom 15 millioner og 20 millioner kroner til tegningskurs to kroner per aksje.

Ifølge en børsmelding fra EverCom Network ASA vil det endelige emisjonsprospektet foreligge så fort det er godkjent av Oslo Børs, hvoretter tegningsperioden vil begynne.

Siste omsetningsdag for aksjen inklusive tegningsretter er i dag, 30. november. Hver aksje blir tildelt én tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne 1,5

nye aksjer i emisjonen.

Aksjen noteres eksklusive tegningsretter fra og med mandag 3. desember.

Til toppen