Everyday ut på kontinentet

Den MTG- og NetCom-eide portalen Everyday.com er nå etablert med hollandske og franske versjoner. Det børsnoterte søsterselskapet SEC har fått ansvaret for oppstart og drift av den europeiske ekspansjonen.

Den MTG- og NetCom-eide portalen Everyday.com er nå etablert med hollandske og franske versjoner. Det børsnoterte søsterselskapet SEC har fått ansvaret for oppstart og drift av den europeiske ekspansjonen.

Det er i realiteten det svenske konsernet Kinnevik som nå posisjonerer seg i kommunikasjonskampen ute i Europa. Portalen Everyday.com er springbrettet for å kapre europeiske nettbrukere gjennom selskapet Everyday Communication AB.

Tidligere i år ble det lansert en skandinavisk versjon (les:svensk versjon) av Everyday.com.

Alle de tre involverte selskapene i satsingen har bindinger både til Kinnevik og seg i mellom. NetCom AB eier 17,8 prosent av SEC-aksjene, mens Kinnevik selv sitter med 41 prosent og et annet Kinnevik-selskap (Millicom) eier 29,6 prosent.

NetCom AB eies også av Kinnevik, Mr. Kinnevik Himself, Jan H. Stenbeck, pluss et annet Kinnevik-kontrollert selskap (Invik). NetCom eier på sin side teleselskapet Tele 2 som er godt etablert i det norske tele- og internettmarkedet.

I MTG, bedre kjent som Modern Times Group, ligger medieaktivitetene som tidligere var direkte underlagt Kinnevik. I dag er MTG et separat børsnotert selskap der Kinnevik stadig har eierandeler.

Til sammen satser bruker de kundene SEC har i fastnettet til å posjonere seg på Internett i de to nye landene.

- Målet er ikke bare at Everyday skal være den ledende portalen i skanidnavia, men også en viktig aktør i hele Europa, sier Lars-Johan Jarnheimer, administrerende direktør og konsernsjef i NetCom i en pressemelding.

Det innebærer at Holland og Minitel-dominerte Frankrike kun er begynnelsen på internetteventyret til de børsnoterte Kinnevik-selskapene. De er alle notert på Stockholms Fondsbørs og Nasdaq i New York. SEC finnes også på Luxembourg Stock Exchange.

Til toppen