Evig lagring trues av dataråte

Jeg er ikke redd for at alt på nettet lagres. Jeg frykter de ikke vil klare det.

Politikere og IT-næringen så ut til å lytte engasjert til Vint Cerf, men om de faktisk fikk med seg noe er mer uklart.
Politikere og IT-næringen så ut til å lytte engasjert til Vint Cerf, men om de faktisk fikk med seg noe er mer uklart.

Jeg er ikke redd for at alt på nettet lagres. Jeg frykter de ikke vil klare det.

«Alt du skriver lagres til evig tid». Denne skrekk- eller gladmeldingen, alt etter øyet som ser, stod å lese i flere av landets aviser tidligere i sommer.

Nasjonalbiblioteket har siden 2005 tatt vare på alt som publiseres under dått no-domenet, og for øvrig alt de kommer over av norsk språk ellers på nettet.

Mandatet deres er å ta vare på den norske kulturarven, som i stadig økende grad består av digitalt materiale.

Direktør Georg Apenes i Datatilsynet liker ordningen, men synes den er for lite problematisert. Det er ifølge Apenes uheldig at så få vet om lagringsinitiativet.

Det er vanskelig å være uenig med ham, men samtidig bør bloggere og nettdebattanter som ikke har vært klar over fenomenet skamme seg kraftig. I snart en generasjon har det vært klart at «bordet fanger» og at innhold som åpent tilgjengeliggjøres på internett er del av det offentlige rom.

Kanskje var det mer vanlig å bruke kallenavn på nettet før, hvis man ønsket å skjule sine digitale spor. Fornuftige mennesker gjør det fortsatt.

Dessverre vil kun forskere få tilgang til Nasjonalbibliotekets netthistorikk. Etter mitt syn burde arkivet vært gjort allment tilgjengelig. Slik kunne dette blitt et verktøy til glede for alle, som en norsk og mer omfattende utgave av WaybackMachine - som har spart 85 milliarder nettsider siden starten i 1996.

Tiltaket fra Nasjonalbiblioteket er prisverdig, men det er liten grunn til å tro at det alene vil sikre kulturarven for all fremtid.

Evig er lenge. Innen den tid vil dataene ha råtnet opp, eller de vil eksistere i systemer eller filformater som for lengst er ubrukelige. Ulike digitale medier har ulike grad av råte, men felles for dem alle er at innholdet forsvinner til slutt.

TCP/IP-oppfinner Vinton Cerf bruker uttrykket «bitrot» (dataråte) om fenomenet. Mannen som av mange kalles «internetts far» mener det er en av vår tids største utfordringer.

Nettlegenden, som i dag nyter stillingen som chief internett evangelist hos Google, var i fjor på besøk i Norge. Under et møte hos Fornyingsdepartementet fortalte han hvor bekymret han er for dataråten.

Til stede var fornyingsminister Heidi Grande Røys og resten av eNorge-forum, som består av ulike representanter for IT-Norges største virksomheter og interesseorganisasjoner.

Utfordringen Cerf ga dem var å legge en strategi som sørger for at data ikke blir utdatert og ulesbar. I motsatt fall vil vår nåværende historie i stor grad forsvinne, da den ikke vil kunne leses i fremtiden.

Cerf anbefalte at noen tok initiativ til en konferanse som satte problemet på dagsorden. Han ville gjerne bidra hvis noen tok opp tråden, og kunne sågar formidle kontakt med ledende ekspertise på problemstillingen fra biblioteket i Alexandria.

Oppfordringen til politikerne og IT-næringen kom den 19. november i fjor.

Var det noen som tok opp tråden, eller gikk det i glemmeboka?

    Les også:

Til toppen