El & IT Klubb Evry

Evry-klubbleder sagt opp etter 33 år i bedriften

Fagforeninga reagerer kraftig på oppsigelsen av hovedtillitsvalgt.

Fagforeninga reagerer kraftig på oppsigelsen av hovedtillitsvalgt.

John Christian Hanssen (54) er hovedtillitsvalgt i Evry gjennom mange år. Han har 33 års ansiennitet i bedriften, der han altså har jobbet hele karrieren. Etter å ha bistått kolleger gjennom en rekke kuttrunder ble han selv utpekt som overtallig. Flere ganger.

En konflikt i 2014 løste seg da klubblederen ble omplassert til en annen avdeling, men så ble den avdelingen nedlagt i fjor høst.

Mandag i forrige uke deltok han på tre drøftelsesmøter knyttet til oppsigelser av ansatte organisert i EL & IT-forbundet. Samme dag mottok Hanssen sin egen oppsigelse. Det er LO Medias nettavis Fri Fagbevegelse som først meldte nyheten.

Fagforeningen er sterkt kritisk til måten Evry har gått frem på.

– Dette tar vi sterk avstand fra. Ledelsen i Evry har kjørt på dette med Hanssens opprinnelige jobb og at han ikke er faglig oppdatert. Men han har i praksis vært hovedtillitsvalgt på fulltid. Det er ikke mulig å holde seg oppdatert og videreutvikle seg på det IT-faglige, samtidig som han gjør en solid jobb som tillitsvalgt, sier Per Gunnar Salomonsen til digi.no. Han er leder av IKT Bransjens Fagforening.

– Usaklig oppsigelse

Hanssen med støtte av Fagforeningen kommer nå til å kreve forhandlinger med Evry med bakgrunn i arbeidsmiljøloven § 17-3. De mener oppsigelsen er usaklig.

– Vi oppfatter oppsigelsen som usaklig. Når du som hovedtillitsvalgt gjør en seriøs jobb og følger opp medlemmer og de diskusjoner man etter Hovedavtalen har og skal ha med administrasjonen, så bruker de det som argumentasjon for at du ikke er oppdatert faglig og sier deg opp. Han er også forbigått ansiennitetsmessig, sier Salomonsen.

Klubb Evry i El & IT har vedtatt en resolusjon hvor de krever at prosessen mot hovedtillitsvalgt Hanssen blir stanset. I en uttalelse sier klubben at de er provosert over bedriftens handlinger.

– Forfølgelse av tillitsvalgte

Per Gunnar Salomonsen, leder av IKT Bransjens Fagforening krever av Evry stanser oppsigelsesprosessen. Bilde: El&It
Det er sterke ord i uttalelsen, som blant annet sier at bedriften «totalt mangler respekt for hovedavtalens partsforhold og den funksjon en hovedtillitsvalgt innehar». Klubben hevder at «prosessen ligner mye på en forfølgelse av tillitsvalgte i den hensikt å skade de organiserte i bedriften. Dette kan ikke en fagbevegelse sitte rolig å se på».

– Fagforeningen har også en resolusjon på gang, og det blir flere. Det å miste sin hovedtillitsvalgt kommer til å svekke klubbarbeidet i Evry. Det er John Christian som har gått i front på oppgavene på vegne av medlemmene i Evry. Hele klubbens arbeid og evnen til å ta vare på medlemmene og delta i diskusjonene vil bli satt vesentlig tilbake. Kravet om forhandlinger blir sendt i løpet av denne uken, sier Salomonsen.

Etter det digi.no erfarer ble Hanssen først presentert en sluttpakke, som skal ha vært rimelig god. I forbindelse med drøftelsesmøtene forrige mandag ble han tilbudt en mer nøktern standard sluttavtale med fire måneders oppsigelse.

Slik forklarer Evry Hanssens oppsigelse

– I hvilken grad mener Evry det er mulig for en ansatt å holde seg faglig oppdatert og videreutviklet kompetanse, samtidig med verv som tillitsvalgt på fulltid? Hvordan forklarer Evry oppsigelsen av hovedtillitsvalgt?

– Dette er en personalsak som vi i utgangspunktet ikke finner naturlig å kommentere. Ettersom vedkommende selv har akseptert at dette blir offentlig, vil vi likevel gi en kort kommentar.

Det er Evrys kommunikasjonsdirektør Geir Remman som svarer digi.no.

– John Christian Hanssen er ansatt som seniorkonsulent i Evry Norge AS. Han har frivillig påtatt seg et tillitsverv som leder for EL & IT i Evry Norge AS på vegne av deres 245 medlemmer. Bedriften har lagt til rette for at han kan utføre sitt verv som tillitsvalgt på linje med øvrige fagforeninger.

– Evry varslet i fjor høst en forenkling av den norske organisasjonen, som et ledd i arbeidet med å tilpasse kostnadene slik at de er i samsvar med selskapets markedsposisjon og veksttakt.

Dette har dessverre medført at Hanssen er blant de medarbeidere som blir berørt av omstillingen, sier Remman før han avslutter:

– Evry Norge AS har i lengre tid hatt dialog med Hanssen hvor bedriften har oppfordret til videreutdanning som et ledd i å styrke og videreutvikle hans faglige stilling. Han er tilbudt en romslig sluttpakke som også inkluderer karrierebistand og konkret støtte til videreutdanning. Bedriften vil fortsatt legge til rette for at tillitsvalgte, herunder EL & IT, kan utføre sine verv i kombinasjon med daglige oppgaver.

Til toppen