Evry må kutte mer enn planlagt

Skyldes svikt og færre oppdrag.

Evry må kutte mer enn planlagt
Evry og konsernsjef Terje Mjøs varsler utvidede kutt etter bortfall av oppdrag. Bilde: Evry

Evry kutter flere årsverk enn først varslet etter at selskapet opplever svikt og har fått reduserte kontrakter med blant andre DNB.

I en børsmelding fredag kunngjør IT-giganten at nedbemanningene de varslet i november i fjor utvides med ytterligere 100 årsverk i Norge og Sverige. Dette kommer i tillegg til de 300 årsverkene som selskapet allerede har planlagt å fjerne.

160 årsverk blir berørt allerede i inneværende kvartal.

Det oppgis at kuttene vil skje «gjennom en opptrapping av arbeidet med nye industrialiserte leveranseformer med større grad av automatisering». Videre skriver Evry at kundenes bruk av selvbetjeningsløsninger er økende.

– Totalt sett åpner dette for en forenkling av organisasjonen og redusert

overhead. I tillegg til effektiviseringsarbeidet vil Evry redusere noe kapasitet

i enheter med svak etterspørsel, melder selskapet.

Det fremgår at Evry gjør en avsetning på 40 millioner kroner i regnskapet for andre kvartal, penger som knyttes til kuttrunden.

    Les også:

Les mer om: