Evry øker lønnsomheten

Norge trekker ned, men minus er snudd til pluss.

Evry øker lønnsomheten
Bedre lønnsomhet i Evry, men selskapets norske virksomhet henger etter. Bilde: Espen Zachariassen

(Saken er oppdatert for å korrigere feil i første avsnitt, der vi hadde blandet tallene før og etter skatt.)

Etter skatt fikk Evry et overskudd på 128 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er opp fra de 411 millioner kronene de tapte samme kvartal året før.

Inntektene er i perioden er ned 3,14 prosent til 3,36 milliarder kroner.

IT-giganten som er i ferd med å bli kjøpt opp av et utenlandsk investeringsfond rapporterte regnskapstall tirsdag morgen.

For 2014 som helhet omsatte de for 12,77 milliarder kroner, en oppgang på 1,37 prosent. Nettoresultat etter skatt er opp fra minus 59 millioner kroner til et overskudd på 412 millioner kroner.

I sin kommentar vektlegger konsernsjef Terje Mjøs økt lønnsomhet, som han sier skyldes forbedringer i leveransene til bank og finans, samt virksomheten i Sverige.

– Evry fortsetter å styrke lønnsomheten som et resultat av forbedringer i segmentene Financial Services og Evry Sverige. Samtidig pågår det et målrettet omstillings- og forbedringsarbeid i segmentet EVRY Norge som skal styrke konsernets langsiktige lønnsomhet i tråd med de EBITA-mål som er kommunisert. Vi avslutter fjerde kvartal med forbedret operasjonell kontantstrøm og en økt ordrereserve, sier konsernsjefen.

Norge henger etter

I Norge er omsetningen fortsatt negativt preget av bortfall av inntekter fra Posten innen applikasjonsforvaltning.

Omsetningen i Norge er ned 7 prosent i fjerde kvartal til 1,56 milliarder kroner, men for året som helhet opplyser Evry at nivået tilsvarer det de hadde i 2013. EBITA-resultatet på 80 millioner kroner er 22 prosent dårligere enn i samme periode året før.

Selskapets omstilling de siste kvartalene pågår fortsatt. Målet er ifølge Mjøs å styrke konsernets langsiktige lønnsomhet.

Dette gjør de blant annet ved å sette arbeidsplasser ut av landet.

Ved årsskiftet hadde Evry 10.350 ansatte, eller 55 flere enn året før. Økningen skyldes i hovedsak 242 flere ansatte i Global Sourcing-virksomheten i Øst-Europa og India.

Tilsvarende er det blitt færre ansatte i de øvrige segmentene. Ved nyttår hadde Financial Services 1.457 ansatte (33 færre), Evry Sverige 2.219 ansatte (89 færre). I segmentet Evry Norge er staben det siste året redusert med 34 personer til nå 3.344 ansatte.

Oppkjøpet

Evry er som kjent i ferd med å bli kjøpt opp av Lyngen Bidco, kontrollert av det utenlandske investeringsfondet Apax Partners.

De har levert et kontantbud på 16 kroner aksjen som hovedeierne Posten Norge, Telenor og Evry-styret har anbefalt overfor aksjonærene.

I forrige uke hadde budgiver mottatt aksept for om lag 87 prosent av aksjene, men må ha aksept for 90 prosent for at betingelsene i oppkjøpet skal tilfredstilles, slik at de kan tvangsinnløse det øvrige. Budet på Evry er forlenget til onsdag denne uken klokken 9, men akseptperioden kan bli ytterligere forlenget til 25. februar.