Abonner
RESULTATERFINANS

Evry tapte penger

Storkundene og svensken svikter.

Evrys toppsjef Terje Mjøs kunne fremlegge et kjedelig resultat for fjerde kvartal.
Evrys toppsjef Terje Mjøs kunne fremlegge et kjedelig resultat for fjerde kvartal. Bilde: Marius Jørgenrud

Den norske IT-gigaten Evry leverte fredag morgen svake resultater for sitt fjerde kvartal. Resultat før skattekostnader endte med et underskudd på 48 millioner kroner, mot et overskudd på 105 millioner kroner samme periode året før. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport.

Det var imidlertid en del engangskostnader i fjerde kvartal i fjor som bidro til å trekke ned resultatene.

Driftsinntektene falt til 3,25 milliarder kroner mot 3,48 milliarder dollar samme periode året før. Driftsresultatet før avskrivninger og engangsposter endte på 223 millioner kroner. Det er 9 millioner kroner lavere enn fjerde kvartal 2011.

Noe svakere bunnlinje

For 2012 som helhet tjente selskapet 300 millioner kroner før skattekostnad, noe som er en nedgang på 52 millioner kroner fra 2011.

Omsetningen har falt marginalt fra 2011 til 2012: Fra 12,8 milliarder til 12,8 milliarder.

På en analytikerpresentasjon kunne Evrys toppsjef fredag morgen fortelle at det er storkunde-segmentet utenom bank og den svenske virksomheten som har bidratt til de svake resultatene.

– Det var en noe tregere start etter sommeren, særlig i Sverige. Det har ført til en mer avventende holdning til kjøp av IT-tjenester, opplyser Mjøs.

Det største problembarnet i Evry er IT-Operations. Dette er drift, nettverkstjenester og infrastruktur og enheten står for 75 prosent av omsetningen i selskapet. For kvartalet falt driftsresultatet ned fra 81 til 73 millioner kroner.

–Bunnen er nådd

Mjøs fortalte under presentasjonen at det var storkunde-segmentet og offentlig sektor som skapte utfordringer knyttet til vekst og lønnsomhet i denne sektoren, men han presiserte at bank- og finans ikke inngår her. Både SMB- markedet og bank- og finans har en god utvikling. Mjøs pekte på at de har mistet en del kontrakter innen dette segmentet, blant annet at Hydro har avsluttet sin kontrakt.

Men bunnen vil nås i 2013, tror selskapet. Torsdag vant Evry en kontrakt med Posten, som sikrer at Evry blir infrastruktur-leverandør i nye fem år fra 2015. Men kontrakten som er inngått vil gi mindre omsetning enn den avtalen som avsluttes ved utgangen av neste år. Mjøs gikk imidlertid langt i å fortelle at den nye kontrakten vil ha bedre lønnsomhet for Evry enn den eksisterende. Det hører også med til historien at Evry ikke får fortsette å levere applikasjonsforvaltning til Posten når de nye avtalene blir igangsatt.

– Men vi kan ikke bare legge skylden på at vi har tapt kontrakter. Vi må også si at vi ikke har «performet» bra i forhold til å jobbe i markedet, sier Mjøs.

Det som skal løse problemet for Evry er programmet Future Proof. Dette vil vi beskrive nærmere i en egen sak på digi.no fredag formiddag.

Sliter i Sverige

Evrys svenske avdeling har levert sterk vekst de siste kvartalene og bidratt betydelig til resultatene. Men i fjerdekvartal snudde dette. Den svenske økonomien har blitt rammet langt hardere av de økonomiske nedgangstidene i Europa enn den norske. Dette har også slått ut for fullt i IT-markedet ettersom bedrifter avventer investeringer.

I kvartalet falt omsetningen med 8 prosent i forhold til året før. Særlig ble dette merket innen enheten Solutions. Driftsresultatet før amortisering (EBITA) svekket seg til 89 millioner kroner fra 95 millioner kroner.

Men Mjøs kunne også koste på seg litt optimisme på vegne av Evrys svenske virksomhet.

Han henviste til at Stockholmsbørsen har steget kraftig den siste tiden, noe som indikerer økt tro blant investorer på vegne av svenske selskap. Dessuten vil vedvarende kostnadsfokus og en relativ lav outsourcingsgrad bidra til å dra opp etterspørselen når usikkerheten har lagt seg.

Betaler utbytte og nedjusterer

For ett år siden varslet Evry at de hadde mål om å levere et driftsresultat i 2015 på 1,3 milliarder kroner, men dette må de nedjustere noe. Nå forventer selskapet at de vil levere mellom 1,1 og 1,2 milliarder kroner. Alle enheter leverer etter planene, opplyser selskapet, men dette gjelder ikke IT Operations og segmentene innen offentlig sektor og storkunde.

Selv om Evrys resultater ikke egner til å imponere varslet selskapet at de vil utbetale utbytte for 2012. 93 millioner kroner skal utbetales aksjonærene, hvor Posten er de sto største.

    Les også:

Les mer om: