Evry tar sjef fra Microsoft

Ansetter ny konserndirektør og omrokerer ledelsen.

Evry tar sjef fra Microsoft
Knut Morten Aasrud går fra Microsoft til Evry. Det norske IT-selskapet omrokerer og slanker ledelsen kraftig.

Evry melder tirsdag at de har ansatt Knut Aasrud som ny konserndirektør. Han vil lede forretningsområdet Solutions i Norge, og fra og med årsskiftet vil han ta over Evrys virksomhet i Norge. Fra nyttår vil nemlig selskapet omorganisere den norske virksomheten.

Tar over Norge

Aasrud kommer fra Microsoft, hvor han inntil nå har ledet Microsoft Operator Channels i Europa. Han har tidligere vært norgessjef for Microsoft i fem år og har hatt ulike lederstillinger i SAP Norge og Sverige samt som toppsjef i programvareselskapet Provida.

– Knut Aasrud bringer med seg verdifull internasjonal erfaring og bred kunnskap om norsk og nordisk IT-bransje. I tillegg har Knut ledet større organisasjoner og har med dette en bakgrunn som gjør at han er godt rustet til å gjennomføre de forsterkningene og endringene Evrys norske virksomhet står overfor, sier konsernsjef Terje Mjøs i en pressemelding.

Ansettelsen kom i forbindelse med presentasjonen av tredjekvartalsresultatene til den norske IT-kjempen. Vi kommer med en gjennomgang av disse tallene senere i dag på digi.no.

Omorganiserer

Men parallelt med ansettelsen av Aasrud gjør Terje Mjøs store endringer i ledelsen og organiseringen. I en melding til markedet skriver selskapet at de har en tretrinns-strategi for å bli ledende i Norden. Første steg har vært å realisere synergier og konsolidere virksomheten, blant annet ved en omfattende navneprosess som munnet ut i navnebytte tidligere vår.

– Evry går nå inn i trinn to av strategiplanen der fokus skal være lønnsom vekst og videreføring av igangsatte kvalitetstiltak som skal styrke leveransene til bankkunder fra driftsorganisasjonen i Norge, melder selskapet som de siste ukene har slitt med nettopp driftsproblemer hos flere av sine bankkunder.

– Styrke lønnsomhet

– Målet er å videreutvikle selskapets markedsposisjoner og å styrke lønnsomheten. Dette skal skje gjennom et tydeligere salgs- og markedsansvar med fokus på utvalgte satsingsområder. Videre gjennomfører vi en forenkling av organisasjon og ledelsesstruktur som skal sikre et tydelig leveranseansvar overfor våre kunder i Norge, sier konsernsjef Terje Mjøs i Evry.

Den nye organiseringen av Evry skal ha tre hovedprioriteringer. IT-operations, enheten som er klart størst i Evry, men som også sliter med den svakeste lønnsomheten, forenkles. Dette skal skje gjennom transformasjon og migrering av kunder til standard plattformer.

Dernest kommer et «tydeligere fokus på vertikaler», som de mener har et stort vekstpotensial i både Norge og Norden. Det tredje punktet er at de skal styrke Evrys lokale og regionale forretningsmodell.

– Evry er tilstede med leveransekapasitet og betydelig kompetanse i 50 byer i Norden. Vi skal fortsette å styrke dette unike nettverket, samtidig som vi skal forsterke bruken av Global sourcing der dette er aktuelt med økte leveranser fra våre virksomheter i India og Ukraina, skriver selskapet.

Færre toppledere

Evry melder også at de vil forenkle toppledelsen i selskapet. Fra og med 1. januar vil konsernledelsen bestå av konsernsjef Terje Mjøs, finansdirektør Eli Giske, konserndirektørene Niclas Ekblad (Sverige), Knut Morten Aasrud (Norge), Wiljar Nesse (Financial Services Nordic), Håvard Larsen (acting Nordic Operations), Håvard Larsen (Global Sourcing) og Morten Søgård (Corporate Development).

Dermed slankes ledelsen fra tolv til åtte personer.

    Les også:

Les mer om: