Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Evry vil sende driften ut av landet

Varsler storstilt satsning på offshoring.

Evrys konsernsjef Terje Mjøs møtte IT-pressen under IT-tinget i Tønsberg. Nå har han bestemt seg for å satse tungt på offshoring av datadrift.
Evrys konsernsjef Terje Mjøs møtte IT-pressen under IT-tinget i Tønsberg. Nå har han bestemt seg for å satse tungt på offshoring av datadrift. Bilde: Sigvald Sveinbjørnsson

I forbindelse med sitt årlige arrangement IT-tinget, men som i år blir kalt Insight, møtte Evrys konsernsjef Terje Mjøs representanter for norsk IT-presse for en status om hvordan det går med selskapet.

Der kom det frem at selskapet skal satse tungt på offshoring i årene som kommer. Selskapet har driftsoperasjoner i både Ukraina og India, men har en svært lav andel av storkundene på denne type driftsavtaler.

Det er bare 8 prosent av de norske storkundenes virksomhet tjenesteutsatt til utlandet, mens den er 28 prosent i Evrys svenske virksomhet. Dette vil Terje Mjøs snu. Innen 2014 vil han at 30 prosent av de norske storkundenes driftstjenester skal bli levert offshore, mens målet er å nå 50 prosent i Sverige. Dette skal skje i innen 2015.

– Årsaken til at det er så lavt i Norge er først og fremst regulatoriske forhold og at vi har mange kunder innen bank og finans, sier konsernsjef Terje Mjøs.

En av de store utfordringene har vært at Evry ikke har kunnet 100 prosent garantere at banksensitive data, som må lagres og bearbeides i Norge, ikke «smittes» over i systemer en og samme bank har i for eksempel Ukraina. Dermed har de ikke satset noe særlig på offshoring av driftsoppgaver for slike kunder.

Ifølge Mjøs skal de nå ha løst dette problemet. Dette er en helt vesentlig forutsetning for de fleste kundene, men for en god del offentlige kunder vil det være usikkert. digi.no er kjent med at Skatteetaten ba, og fikk, en skriftlig bekreftelse på at deres data aldri skulle ut av landegrensene.

Offshoring kan være et velkomment tilskudd til Evrys marginer. De henter størsteparten av sin omsetning på drift, som har lav margin, mens lønnsomheten blir reddet av konsulent- og løsningssalg. Aksjekursne til Evry har steget magre 1 prosent på ett år, mens den har falt tre prosent de siste tre månedene.

– Nei, var det kontante svaret da digi.no spurte om han var fornøyd når han sjekket aksjekursen.

Da digi.no møtte Mjøs på IT-tinget for ett år siden var det datasenter-situasjonen som var tema. Den gangen kunne digi.no melde at selskapet jobbet med å konsolidere sine store datasentraler for å spare penger, samt få ut synergieffekter. Derfor snuste de også på datasenter-aktører å jobbe med.

Evry er et produkt av fusjonen mellom EDB og Ergogroup i 2010, og de to selskapene hadde en del overlapp på driftssiden.

Mjøs kunne fortelle at de ikke lengre er i eksklusive samtaler med Entra Eiendom, den statlige aktøren som har bestemt seg for å satse på et gigantisk datasenter rett utenfor Oslo. Evry begynte nemlig å tvile på Entra Eiendoms gjennomføringsevne. De skal være i konkrete samtaler med to andre aktører i Oslo-området.

– Vi har ikke gått ut med navnene på noen av disse, men det er et krav fra oss at de må være lokalisert 40 kilometer* fra vårt eksisterende datasenter på Romsås i Oslo. Dette for å få til simultan speiling av alle dataene, opplyser Mjøs.

Når de får inngått en avtale er enda i det blå, men det begynner å haste. Selskapet skal nemlig erstatte sin eksisterende sentral på Skøyen i Oslo, hvor leiekontrakten går ut i 2019. Selv om det er en del år til kan man ikke bare kaste seg rundt når helt kritiske funksjoner skal flyttes på.

    Les også:

Rettelse: Vi kom i fare for å skrive at avstanden fra Evrys anlegg på Romsås til et nytt datasenter måtte være 40 mil. Det er ikke korrekt. Det korrekte skal være 40 km. Vi beklager.