Evry vokser i alle segmenter

Legger bortfallet av DNB bak seg med enorm nedskrivning.

Evry vokser i alle segmenter
Konsernsjef Terje Mjøs er fornøyd over at Evry er tilbake i vekst i alle segmenter. Han bokfører bortfallet av DNB-oppdrag med nedskrivninger på 611 millioner kroner, slik at nettoresultatet før skatt er minus 424 millioner kroner. Bilde: Evry

Evry har publisert sitt regnskap for fjerde kvartal og hele året 2014.

Fjerde kvartal gjøres opp med et nettoresultat før skatt på minus 424 millioner kroner.

Årsaken er nedskrivninger knyttet til oppdrag for DNB som Evry mistet i november. Goodwill nedskrives med 530 millioner kroner. Andre balanseposter nedskrives med 81 millioner kroner. Det bokførte verditapet er 611 millioner kroner: Beløpet påvirker ikke kontantstrømmen, men gir likevel et driftsresultat (Ebit) på minus 371 millioner kroner. I tillegg kommer netto finansposter på minus 53 millioner kroner. For et år siden var denne posten på minus 51 millioner kroner.

Resten av regnskapet gjenspeiler vekst.

Driftsinntektene er opp 6 prosent til 3,51 milliarder kroner. Driftsresultat før avskrivninger og engangsposter (Ebitda) er opp 9 prosent til 373 millioner kroner. Operasjonell kontantstrøm før restrukturering er opp 7 prosent til 713 millioner kroner. Ordrereserven ved utgangen av fjerde kvartal er 16,6 milliarder kroner. Det er 2,4 milliarder kroner mer enn ved utgangen av tredje kvartal. Styret anbefaler at det utbetales et utbytte på 0,40 kroner per aksje, mot 0,35 kroner per aksje for et år siden.

Evry bokfører tre forretningsområder: Evry Norge, Evry Sverige og Evry Financial Services.

Evry Norge øker driftsinntektene med 1,7 prosent til 1,74 milliarder kroner. Salget av maskinvare er ned 14 prosent til 114 millioner kroner. Driftsresultatet (Ebitda) er ned 13 prosent til 147 millioner kroner. Dette forklares i hovedsak med investeringer knyttet til «Future Proof»: Sammenliknet med fjerde kvartal 2012 er operasjonelle investeringer økt fra 53 millioner kroner til 97 millioner kroner.

Future Proof er et «transformasjonsprogram» som skal spre Evry for flere hundre millioner kroner i året, og som ble lansert høsten 2012. Hovedtiltakene er å redusere antall datasentraler fra 18 til 2, og å innføre moderne drift. Prosjektet skal gi utslag i alle segmenter. I konsernregnskapet gjenspeiles det i posten for operasjonelle investeringer på 181 millioner kroner, opp 36 prosent fra fjerde kvartal 2012.

Evry Sverige øker driftsinntektene med 9,0 prosent til 936 millioner kroner. Driftsresultatet (Ebitda) er opp 5,8 prosent til 91 millioner kroner. Her er de operasjonelle investeringene økt fra 11 til 20 millioner kroner.

Evry Financial Services øker driftsinntektene med 10,7 prosent til 959 millioner kroner. Driftsresultatet er opp 22,0 prosent til 150 millioner kroner. Her er de operasjonelle investeringene på samme nivå som for et år siden: 55 millioner kroner mot 53 millioner kroner.

Evry tror på svekket norsk marked i 2014, men ser «gode muligheter for vekst innenfor utvalgte bransjer som bank/finans og offentlig sektor». Når det gjelder Sverige er Evry «noe mer optimistisk».

Brannen i Evrys datasenter i Tomteboda i Stockholm nyttårsaften ventes å trekke førstekvartalsresultatet ned 30 til 40 millioner kroner.

I et notat fra Arctic Securities heter det at Evry hadde en sterk avslutning på året 2013, og at aksjen er undervurdert.

Arctic mener Evry Norge framstår som «solid» når man justerer for investeringene i Future Proof, at framgangen i Sverige er «imponerende», og at Financial Services «er sterk, som alltid».

Les mer om: