Evry vurderer salg

Skal forfølge ulike strategiske muligheter.

Evry vurderer salg
Evry-styret har besluttet å starte en strukturert prosess for å forfølge ulike strategiske muligheter. Bilde:

Styret i Evry har besluttet å starte en strukturert prosess for å forfølge ulike strategiske muligheter for selskapet. Salg er én slik mulig. Dette kunngjorde Evry i dag. Det understrekes dog at det ikke er sikkert at prosessen vil lede til noen transaksjon.

Kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry forteller til digi.no at dette er en del av en tredje fase som følge av fusjonen mellom EDB og Ergogroup for fire år siden. De to foregående fasene har dreid seg om integrering av selskapene og organisk vekst. Vekstplanen ble ifølge Remman presentert i juni, under Evrys kapitalmarkedsdag.

I en pressemelding skriver Evry at parallelt med at selskapets fokus på organisk vekst forsterkes, har styret og ledelsen gjennomført en strategiprosess for å evaluere hvordan selskapet kan skape enda bedre leveranser til dets kunder og høyere verdier gjennom strategiske grep.

– Fase tre dreier seg om nordisk lederskap, hvor vi skal bidra til konsolidering i markedet og utnytte de mulighetene som finnes, sier Remman.

Kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry sier ingenting om hvilke andre alternativer enn salg av selskapet som nå skal vurderes.
Kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry sier ingenting om hvilke andre alternativer enn salg av selskapet som nå skal vurderes. Bilde: Evry

Styret og ledelsen mener at Evry allerede er godt posisjonert i attraktive segmenter i det nordiske markedet, og at selskapet har gode forutsetninger for å ta markedsandeler på veien til nordisk lederskap.

Evry skriver i pressemeldingen at teknologi vil spille en stadig viktigere rolle for økonomisk vekst og økt velferd i de nordiske landene i årene som kommer.

– Dette er til dels drevet av forbrukernes etterspørsel etter digital teknologi, og dels at bedrifter med høyt kostnadsnivå søker nye løsninger for effektivisering. Men i dette markedet er det global konkurranse, sier Remman.

I pressemeldingen er salg av selskapet det eneste alternativet som nevnes. Remman ønsker ikke å svare på hvilke andre muligheter som vurderes.

Det blir opplyst i pressemeldingen at de største Evry-eierne, Posten og Telenor, støtter en slik strukturert prosess. De to selskapene eier til sammen 70,2 prosent av Evry. Styret i selskapet skal dog være opptatt av å finne løsninger som ivaretar interessene til hele aksjonærfellesskapet. ABG Sundal Collier er valgt av styret som finansiell rådgiver i prosessen.

    Les også:

Les mer om: