Ex-lagdommer leder Telenor-gransking

Telenors rutiner rundt lovbestemt telefonkontroll skal granskes av et utvalg som ledes av tidligere lagdommer Ellen Mo. Rapporten skal foreligge for Telenors styre like over påske.

Telenors rutiner rundt lovbestemt telefonkontroll skal granskes av et utvalg som ledes av tidligere lagdommer Ellen Mo. Rapporten skal foreligge for Telenors styre like over påske.

Utvalget består av foruten Ellen Mo, av direktør i Scanpower Ove Silkoset og avdelingsleder i Coopers & Lybrand, Egil Kopperud. Det er styret i Telenor, med styreleder Arnfinn Hofstad i spissen, som er utvalgets oppdragsgiver. Telenor vil etter all sannsynlighet behandle rapporten på styremøtet som er berammet 15. april.

- Utvalget skal holde styret løpende orientert om fremdriften, sier pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard til digi:tele. Han opplyser at departementet ble gjort kjent med utvalgets sammensetning i slutten av januar og at utvalget gikk i gang med jobben med en gang.

Og jobben er å gjennomgå Telenor sine rutiner knyttet til telefonkontroll. Statsråd i Samferdselsdepartementet, Sissel Rønbeck, har bedt om å få svar på eventuelle tidligere brudd på rutiner og bestemmelser og andre uheldige hendelser. Dessuten skal departementet få en oppdatert vurdering av utenforstående personers muligheter til å få tilgang til telenettet.

- Utvalget har fått et bredt mandat fra Telenor-styret. Vi forventer at en rapport som skal svare på departementets spørsmål skal foreligge for styret i Telenor rett over påske, sier Melgaard.

Til toppen