Excel forholder seg korrekt til Open XML

Shahzad Rana demonstrerer her at Excel ikke har problemer med å håndtere Open XML.

Excel forholder seg korrekt til Open XML

Shahzad Rana demonstrerer her at Excel ikke har problemer med å håndtere Open XML.

I artikkelen Mener ingen bruker Open XML i praksis vises det til et innlegg av Stéphane Rodriguez: OOXML is defective by design. Dette innlegget inneholder flere eksempler som skal vise at Excel 2007 ikke håndterer Open XML.

Shahzad Rana har sendt dette eksempelet til digi.no, som han mener motbeviser påstandene til Rodriguez, og avslører at innlegget til Rodriguez bygger på manglende kunnskaper om XML:

Ta dette Excel-arket:

Som man ser er det en formel i C5-cellen. Dette dokumentet lagres som Open XML fil «digi-openxml.xlsx».

Åpne filen i et zip-verktøy og pakk den ut:

Gå deretter til xl/worksheet-katalogen og åpne sheet1.xml i et egnet xml-verktøy:

Man ser her et attributt som heter «f» som inneholder formelen vår. Vi sletter hele «f»-attributtet og lagrer filen. Da sletter man selve formelen. Vi endrer også det kalkulerte tallet «30» i cellen C5 til «100», og lagrer deretter sheet1.xml-filen:

Så åpner vi en fil som heter /xl/calcChain.xml. Som man ser i filen inneholder den en referanse til formelen i cellen C5. Ettersom dette er den siste formelen, kan man slette hele filen.

Pakk deretter filen til en ny zip-fil. Her heter den new-digi-openxml.zip:

Denne kan nå åpnes i Excel og som man ser er formelen borte og de nye dataene jeg la inn er på plass:

Til toppen