Excel/Teleglobe-fusjon fullført

Amerikanske Excel, som i 1997 kjøpte konkurrenten Telco for vel 8,5 milliarder kroner, er nå selv kjøpt av canadiske Teleglobe i bytte for aksjer, som verdsetter det nye selskapet til vel 55 milliarder kroner.

Amerikanske Excel, som i 1997 kjøpte konkurrenten Telco for vel 8,5 milliarder kroner, er nå selv kjøpt av canadiske Teleglobe i bytte for aksjer, som verdsetter det nye selskapet til vel 55 milliarder kroner.

Aksjebyttet gjør at Excel-aksjonærene vil eie 48,5 prosent av det nye selskapet mens Teleglobe-eierne etter aksjehandelen er avsluttet vil eie resten av selskapet.

Excel er USAs fjerde største operatør i markedet for riks- og internasjonal telefoni, etter AT&T, MCIWorldcom og Sprint. I avtalen mellom Teleglobe og Excel heter det at fusjonen skjer "mellom likeverdige partnere", med Teleglobe som overtakende selskap.

Administrerende direktør i Teleglobe Norge, Mette Håkonsen, sier at fusjonen ikke får konsekvenser for virksomheten i Norge, ettersom Teleglobe i dag har andre teleoperatører på kundelisten og få bedrifts- og private kunder.

Canadiske Teleglobe har i likhet med norske Telenor lagt til grunn at tap av markedsandeler på hjemmemarkedet skal kompenseres ved internasjonal ekspansjon. Telemarkedet i Canada ble liberalisert 1. oktober.

Til toppen