Excite blir Pointcasts nettkatalog

Søkekatalogen Excite har inngått en avtale med nettkasteren Pointcast. Etter avtalen skal Excite bli forhåndsvalgt som nettkatalog på Pointcast.

Søkekatalogen Excite har inngått en avtale med nettkasteren Pointcast. Etter avtalen skal Excite bli forhåndsvalgt som nettkatalog på Pointcast.

Det er avisen New York Times som skriver dette.

Ifølge avisen vil avtalen mellom Excite og Pointcast innebære at nettkatalogen skal lage en egen katalog for alle kanalene på nettkasteren. I denne katalogen vil også Excite omtale innholdet på en del av kanalene.

Excite sier avtalen vil gjøre det mulig å nå et bredere publikum gjennom Pointcasts én million brukere.

(Kilde: New York Times)

Til toppen