Excite@Home varsler sorte skjermer til helga

Bredbåndstjenestene til 4,1 millioner amerikanske kunder vil opphøre til helga dersom Excite@Home ikke klarer å etablere en ny avtale med sine kabel-TV leverandører.

Excite@Home vil fredag møte i en konkursdomstol der retten skal bestemme om selskapets tjenester skal stenges dersom selskapet ikke klarer å reforhandle avtalene med kabel-TV selskapene som i dag distribuerer bredbåndsinnholdet for tjenesten. Selskapet har levd under konkursbeskyttelse siden september, men nå kan altså tjenesten risikere å måtte stenge for godt.

I oktober stengte selskapet for nye kunder, inntil en klarte å etablere en midlertidig avtale med kabel-TV selskapene. En betydelig del av kabel-TV selskapene som i dag benyttes for å levere innholdet har varslet at de vil stanse leveransene til helga om en ny avtale ikke foreligger, ifølge Reuters.

Excite@Home levde inntil for et par år siden godt på dot.com bølgen, og var en gang ett av Internett-verdenens mest verdifulle selskap. Fredag løper imidlertid den midlertidige avtalen ut og, ifølge selskapets talskvinne, er det opp til domstolen om tjenesten skal leve videre eller ikke.

Selskapet er et resultat av bredbåndsselskapet @Homes kjøp av Internett-portalen og søkemotoren Excite tidlig i 1999. Excite-eierne fikk aksjer som den gang var verd 50 milliarder kroner, i dag er det bare smulene tilbake. I mai trakk selskapet seg ut av sine ti europeiske portaler med store tap.


Excite@Home skulle etter planen selge sin bredbåndsvirksomhet til AT&T for nærmere 300 millioner kroner da det ble søkt om konkursbeskyttelse. Da var det obligasjonseierne som mente prisen var for lav. En ny høring knyttet til konkurssaken vil starte til uka.


Men om tjenesten stenger til helga, blir dette møtet trolig overflødig.

Til toppen