Exense kjøper konsulenter

Programvareselskapet Exense er i ferd med å kjøpe seg større.

Programvareselskapet Exense er i ferd med å kjøpe seg større.

Børs-myggen Exense har inngått avtale om kjøp av 98,9 prosent av aksjene i Pro Consulting AS, et selskap som leverer IT-tjenester innen rådgivning, prosjektledelse, systemutvikling og applikasjonsforvaltning.

Exense er et av de minste børsnoterte IT-selskapene med en børsverdi på beskjedne 58 millioner kroner (sluttkurs i går). Men selskapet har svært hyggelige marginer - Exense omsatte for 24 millioner kroner i 2004 og satt igjen med et driftsresultat på 4,9 millioner kroner.

For 100 prosent av aksjene, vil aksjonærene i Pro Consulting AS motta 7 millioner aksjer i Exense ASA, samt et kontantvederlag på 3,5 millioner kroner. Kontantvederlaget betales i 2 rater, med 2 millioner kroner ved overtagelse og 1,5 millioner kroner pr. 1.februar 2006.

Til toppen