Exense kjøper mindre konkurrent

IT-selskapet Exense kjøper seg litt større ved å snappe opp konsulentselskapet Xecute.

IT-selskapet Exense kjøper seg litt større ved å snappe opp konsulentselskapet Xecute.

Det børsnoterte IT-selskapet Exense melder at de har inngått avtale om å kjøpe samtlige aksjer i konsulentselskapet Xecute, melder selskapet.

Selskapet driver konsulentvirksomhet innen forretnings- og prosessrådgivning som i hovedsak er koblet til logistikkløsninger. Xecute vil være en del av Exense Consulting.

Exense betaler 13,625 millioner kroner for selskapet, i form at et kontantvederlag på 4.943.640 og 2.170.340 nye aksjer i Exense til kurs 4 kroner per aksje, forteller Exense.

Det børsnoterte selskapet skal videre yte et kontant tilleggsvederlag på 3.500.000 kroner hvis Xecute greier å få driftsinntekter som overstiger 18 millioner kroner i 2006 og et resultat før skatt på over 3 millioner kroner.

Selgerne er i hovedsak ansatte i Xecute, hvorav om lag 50 prosent av aksjene er eid av ledelsen. Nøkkelansatte har forpliktet seg til å arbeide i selskapet for en periode på 2 år, og de har videre pålagt seg en salgsforbud på 80 prosent av aksjene de mottar som vederlag.

Det innebærer at de først kan selge en tredjedel av disse vederlagsaksjene etter ett år og de resterende aksjene etter to år.

Xecute har 12 ansatte, noe som priser hver ansatt til 1,135 millioner kroner.

Til toppen