Få bedre beslutningsstøtte mens du farter

Versjon 2.0 av den trådløse modulen til beslutningsstøttesystemet Infoview fra Business Objects støtter flere telefoner og hånd-PC-er, og tilbyr bedre ytelse.

Versjon 2.0 av den trådløse modulen til beslutningsstøttesystemet Infoview fra Business Objects støtter flere telefoner og hånd-PC-er, og tilbyr bedre ytelse.

Gjennom Component Software Norge har Business Objects nådd fram til mange norske brukere av systemer for beslutningsstøtte, i vår tid kjent som "e-intelligence". Blant norske miljøer som har brukt Business Objects til sine datavarehus, er Telenor Mobil, Bladcentralen Ans og Luftforsvarets forsyningskommando.

Business Objects er av den oppfatning at når det inntreffer en katastrofe, bør ikke nøkkelpersonene bare varsles, de må også få anledning til å analysere den straks, med de mobile klientene de har for hånden. Dette var en av hovedbegrunnelsene da InfoView Wireless Edition ble lansert i våres. Verktøyet lar deg tilby interaktiv dataanalyse mot sentrale bedriftssystemer gjennom WAP-telefoner og hånd-PC-er.

Av markedsføringshensyn betegnes dette gjerne som "e-intelligence portal".

Versjon 2.0 av InfoView Wireless Edition kan brukes av flere typer WAP-telefoner og hånd-PC-er enn forgjengeren. Leverandøren nevner telefoner fra Alcatel, Mitsubishi, Motorola, Nokia, Samsung, Siemens og Sony. Blant hånd-PC-er nevnes flere utgaver av Palm og Windows CE-produkter fra leverandører som Compaq og Hewlett-Packard.

En annen forbedring gjelder forskjellige tiltak for å gi raskere respons på små trådløse terminaler, blant annet gjennom en cache - et mellomlager - som oppbevarer de siste WAP-sidene man har vært innom. Skal man sjekke ulike dokumenter fra en liste, kastes ikke bort tid og nettressurser på å stadig laste ned den samme listen.

Verktøyet er kommersielt tilgjengelig fra og med i går.

Til toppen