Få bruker mobiltelefonen til internettjenester

For et år siden brukte 8 prosent av alle europeere sine mobiltelefoner til å nå internettjenester. I år har andelen steget til 9 prosent.

For et år siden brukte 8 prosent av alle europeere sine mobiltelefoner til å nå internettjenester. I år har andelen steget til 9 prosent.

EDSs konsulentselskap A.T. Kearney har gjennomført en internasjonal undersøkelse av mobiltelefonbruk, i samarbeid med University of Cambridge. Intervjuene omfatter 5.600 brukere i 15 land i Europa, Nord-Amerika og Asia. Undersøkelsen viser at andre tjenester enn tale, blant annet bildemeldinger og internettrelaterte tjenester, bare fenger i noen få land i Asia.

Undersøkelsen ble gjennomført i april i år. Resultatene sammenliknes med en tilsvarende undersøkelse fra juni 2002.

Andelen som brukte sine mobiltelefoner til internettrelaterte tjenester økte fra 11 prosent i fjor til 15 prosent i år. Økningen skyldes land som Singapore, Korea og Hongkong. I Nord-Amerika sto andelen stille på 8 prosent. I Europa økte den fra 8 prosent til 9 prosent.

Interessen for bildemeldinger var like lager. Andelen brukere fra hele undersøkelsen er 5 prosent. Europa ligger etter med 3 prosent, selv om MMS-tjenester og telefoner har vært tilgjengelige et års tid.

Kearney mener undersøkelsen tyder på at det vil bli vanskelig for europeiske mobiloperatører å nå målene de har satt seg med en betraktelig økning av omsetningen av ikke-talebaserte tjenester. På den andre siden pekes det på at brukerne av WAP og andre internettrelaterte tjenester mener tjenestene har langt bedre kvalitet enn før. Siden telefonene samtidig er blitt enklere å bruke og mer tiltrekkende med farger og andre effekter, og moderne teknologier som GPRS bidrar til en bedre brukeropplevelse, skulle det være mulig å få opp bruken. Betingelsen er at tjenestene oppfattes som raskere, rimeligere og enklere enn andre måter å skaffe seg informasjon på, heter det i undersøkelsen.

Til toppen