Få digitalt sertifikat helt gratis

Du kan få et digitalt sertifikat til de vanligste Windows-baserte e-postklientene helt gratis.

Du kan få et digitalt sertifikat til de vanligste Windows-baserte e-postklientene helt gratis.

I en artikkel tidligere i dag skrev vi at et digitalt sertifikat kan hindre at Outlook og andre e-postprogrammer sender ut meldinger uten at brukeren har bedt om det.

Les hele saken:

I artikkelen henviste vi til selskapet Verisign som tilbyr slike sertifikater mot betaling. I løpet av dagen har vi blitt gjort oppmerksomme på selskapet Thawte Consulting 2000, som tilbyr slike sertifikater helt gratis. Alt du behøver å gjøre for å få et klasse 1-sertifikat er å registrere deg. Klasse 1 sertifikat innebærer at sertifikatet er knyttet til en eller flere bestemte e-post-adresser, men ikke til en bestemt person. Thawte har ikke uten videre noen mulighet til å sjekke om du er den du utgir deg for.

Du må også oppgi personnummeret ditt. Når du først har fått registrert et slikt sertifikat, vil du aldri kunne registrere ett nytt sertifikat av samme type hos Thawte - med mindre du endrer personnummer, da.

Men du kan få forskjellige utgaver av samme sertifikat. Hvis du har flere klientprogrammer som du ønsker å knytte et sertifikat til, er dette fullt mulig. Klientene som nå støttes inkluderer Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook 2000, Opera, Netscape Navigator og Messenger, samt Worldtalks S/MIME plug-in for Eudora og Lotus Notes 5.

For å få en såkalt e-handelssignatur (klasse III), må du forevise legitimasjonen din til flere såkalte notariuser, det vil si svært troverdige sertifikatinnehavere. Også dette er gratis og en oversikt over notariuser finnes på Thawtes nettsted. For øyeblikket er det registrert fem notariuser i Norge, alle bosatt på østlandet.
Klikk her for å komme direkte til Thawtes registreringssider. Vær oppmerksom på at det kan ta et par timer før du får tilsendt sertifikatene.

Til toppen