Få fart på JavaScript-testingen

Nytt Mozilla-prosjekt skal gi mer effektiv kjøring av tester.

Få fart på JavaScript-testingen

Nytt Mozilla-prosjekt skal gi mer effektiv kjøring av tester.

Etter hvert som flere nettlesere har begynt å få markedsandeler av betydning, har det blitt en selvfølge for mange webutviklere at websider- og applikasjoner fungerer godt i alle de vanligste nettleserne - noe som for tiden vil si Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari og Chrome.

Men slikt arbeid kan være tidkrevende, spesielt dersom løsningen man lager er omfattende og har mye funksjonalitet.

Denne uken ble det kjent at Mozilla Labs har etablert en tjeneste som kalles TestSwarm. Den er foreløpig på alfastadiet, men skal gjøre det enklere og raskere å kjøre JavaScript testsuiter på tvers av mange ulike nettlesere. Nettleserne tilbys av andre brukere av tjenesten. Illustrasjonen nedenfor viser hvilke nettlesere som er tilgjengelige, fordelt på operativsystem. Nummeret i de røde sirklene forteller hvor mange eksemplarer som er tilgjengelige av hver type klient.

Klienter som i skrivende stund er tilgjengelige på TestSwarm.com.
Klienter som i skrivende stund er tilgjengelige på TestSwarm.com.

Hvert 30. sekund sjekker de tilknyttede klientene om det er noen tester tilgjengelige på den sentrale serveren. Dersom en test er tilgjengelig, kjøres den i en egen ramme (frame) på siden for kjøring av tester. Resultatet av kjøringen blir sendt tilbake til serveren. Den som har bedt om testen, kan se resultatet av kjøringen i en matrise tilsvarende den under.

Resultatmatrise for TestSwarm. Grønne felter viser vellykkede tester, røde felter viser tester med minst én feil, svarte felter viser tester med kritiske feil, mens grå felter viser tester som ennå ikke har blitt kjørt.
Resultatmatrise for TestSwarm. Grønne felter viser vellykkede tester, røde felter viser tester med minst én feil, svarte felter viser tester med kritiske feil, mens grå felter viser tester som ennå ikke har blitt kjørt.

Foreløpig er tjenesten satt opp først og fremst som en demonstrasjon. Brukere som selv ønsker å kjøre en «swarm», må laste ned koden og kjøre den på en maskin med støtte for PHP og MySQL. Detaljer om dette finnes på denne siden.

Bak TestSwarm står John Resig, JavaScript-evangelist i Mozilla og skaperen av JavaScript-biblioteket jQuery. Det opprinnelige målet med TestSwarm var å støtte jQuery-prosjektet, men tjenesten har nå blitt gjort om til et Mozilla Labs-prosjekt.

I videoen nedenfor demonstrerer Resig hovedfunksjonaliteten i TestSwarm.

Til toppen