Få følger jobbens IT-policy

IT-bransjen skiller seg negativt ut.

Få følger jobbens IT-policy
Mer enn halvparten av norske arbeidstakere forholder seg ikke til bedriftens IT-policy. Bilde:

Mer enn halvparten av norske arbeidstakere følger ikke IT-policyen til sin arbeidsgiver. Det viser en undersøkelse Manpower har utført blant nesten fem tusen personer.

Av de spurte oppgir nesten to av ti at de ikke har noen IT-policy, mens fire av ti oppgir at de ikke vet om det fines en IT-policy på sin arbeidsplass.

– Det er overraskende at det er så få som følger IT-policyen på arbeidsplassen, sier Steinar Husa, divisjonsdirektør i Experis IT, som er Manpowers IT-nettverk, i en pressemelding.

– I bransjen har det vært høy fokus på implementering av IT-policy i mange år, og mange virksomheter har den nok på plass. Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer at vi har utfordringer på kommunikasjonssiden. Det er rett og slett alt for få som vet om IT-policyen og hva som står i den, sier Husa.

Brutt ned på bransjer er det håndverkere og lærere som er de flinkeste i klassen hva angår å etterleve internt regelverk. I disse bransjene svarer over 70 prosent av de helt og holdent følger IT-policyen.

IT-sektoren kommer langt ned på listen, med rett i overkant av 50 prosent mens innen teknikk, naturvitenskap samt media og kultur.

Undersøkelsen avdekker også årsakene til at arbeidstakere ikke forholder seg til IT-policyen fult ut. Den viktigste årsaken er selvsagt at arbeidstakerne ikke kjenner den godt nok, men på plass to over det mest brukte argumentet er at IT-policyen oppleves som umoderne. En del svarer også at de ikke kunne utført jobben sin skikkelig dersom man fulgte policyen fullt ut.