Få følger tilsynet til Lillesand

Bare en håndfull fagfolk følger med når Post- og teletilsynet flytter til Lillesand.

Bare en håndfull fagfolk følger med når Post- og teletilsynet flytter til Lillesand.

Post- og teletilsynet (PT) ble som ett av seks tilsyn tvangsflyttet ut av Oslo.

Bygget skulle ha vært på plass i Lillesand sent i 2006, men er nå utsatt til april/mai 2007. Da flytter Post- og teletilsynet (PT) til nytt kontorlokale tilpasset 140 ansatte, 300 meter fra Lillesand sentrum.

    Les også:

Men det er bare en håndfull som flytter med til Lillesand. I tillegg vil rundt 30 personer basere seg på pendling i en overgangsperiode.

Informasjonsdirektør Anne Marie Storlie i PT forteller til digi.no at det offentlige legger til rette for gode muligheter for ukependling. Ansatte som vil pendle får i prinsippet full betaling for 80 prosent jobb, ettersom det gis anledning til å komme til lunsjtider mandag og reise ved lunsjtider på fredag.

Men dette har likevel ikke vært frynsegode godt nok for nøkkelpersoner som ikke vil forlate barn, ektefeller eller kjærester i ukedagene.

Over 100 av opprinnelig totalt 150 ansatte i Post- og teletilsynet følger ikke med i flyttingen til Lillesand.

Post- og teletilsynet står dermed i fare for å miste det meste av nøkkelpersonell og faglig kompetanse som er opparbeidet gjennom en årrekke.

Ifølge Storlie er det 13 ansatte som har akseptert studiepakke. Dette gir en rett til å studere i tre år til to tredeler av full lønn. Det eneste krav er at man må dokumentere bestått eksamen.

Seks mellomledere med fagansvar innen økonomi, arkiv, kringkasting, oppfølging av prisreguleringer, regelverksutveksling og frekvensplanlegging, har sluttet.

Post- og teletilsynet utlyser i disse dager en ny seksjonssjef som skal erstatte en som velger å gå ut i pensjon.

Storlie, som selv ikke skal være med til Lillesand, forteller at PT foreløpig har ansatt mellom 50 til 60 personer som skal være med til Sørlandet.

I løpet av vinteren og våren skal i alt 100 nye personer være på plass.

Til toppen