Få Googles egne JavaScript-verktøy

Selskapet utgir verktøypakke for å hjelpe utviklere av webapplikasjoner.

Få Googles egne JavaScript-verktøy
Bilde:

Alt tyder på at Google er en ivrig tilhenger av åpne webstandarder. Nesten alle tjenester som selskapet tilbyr, er basert på HTML, CSS og JavaScript, selv det også brukes Flash på enkelte tjenester, for eksempel YouTube.

Dette har selvfølgelig gitt selskapet mye erfaring med blant annet JavaScript-intensive applikasjoner. Det finnes begrenset med gode verktøy for denne typen utvikling, men Google har ressurser nok til å lage egne verktøy. I går gjorde selskapet noen av disse tilgjengelig også for eksterne utviklere.

Verktøyene som nå er utgitt som åpen kildekode, kalles Closure Tools, og består foreløpig av fire deler.

Closure Compiler et et optimaliseringsverktøy for JavaScript. I likhet med andre lignende verktøy, for eksempel dette, komprimerer dette koden ved å fjerne unødvendig tekst og mellomrom, i tillegg til at blant annet variabelnavn gjøres så korte som mulig. Dette gjør at koden blir mindre krevende å laste ned, men den skal også kunne kjøres raskere av nettleserens JavaScript-motor.

I tillegg til komprimeringen, sjekker kompilatoren syntaksen, variabelreferanser og typer, samt å varsle om vanlige JavaScript-fallgruver. Dette skal hjelpe utviklere med å skrive webapplikasjoner med færre feil.

Kompilatoren kan også brukes sammen med en utvidelse av Firefox-utvidelsen Firebug. Denne heter Closure Inspector og skal gjøre det enklere å debugge den til tider forvirrende koden Closure Compiler skaper.

Closure Compiler kan kjøres på flere ulike måter. Det ene er så et kommandolinje-verktøy, men den er også tilgjengelig som en webapplikasjon hvor utvikleren kan tilby koden gjennom en tekstboks eller et RESTful-basert programmeringsgrensesnitt. Kompilatoren har også blitt integrert med Googles Page Speed, som også er en utvidelse av Firebug.

I tillegg til kompilatoren, tilbyr Google nå Closure Library. Dette er en nytt, men ifølge Google gjennomtestet JavaScript-bibliotek som tilbyr bred funksjonalitet, blant annet gjenbrukbare widgets- og kontroller for brukergrensesnitt, lavnivåverktøy for DOM, serverkommunikasjon, animasjon, datastrukturer, enhetstesting og riktektredigering.

Den siste delen av dagens Closure Tools er Closure Templates. Dette er en malsystem som skal hjelpe utviklere med dynamisk å bygge gjenbrukbare HTML- og brukergrensesnittelementer, for både klient- og serversiden. Malene er basert på henholdsvis JavaScript og Java. Ifølge Google kan man se på Closure Templates som små komponenter som utvikleren kan sette samme for å forme et brukergrensesnitt, i stedet for å ha én stor mal per side.

Ifølge Google har Closure Tools-komponentene for lengst blitt en sentral del av JavaScript-infrastrukturen for Googles webapplikasjoner, blant annet Gmail og Google Docs. Alle delene ble opprinnelige laget som såkalte 20 prosent-prosjekter, det vil si på den ene dagen i uken som Googles utviklere kan jobbe med prosjekter som ikke er nevnt i deres arbeidsbeskrivelse.

Les mer om: