Få gratis ADSL i 16 måneder

Staten inngår nå et samarbeid med landets største elektronikkjeder for å sette ny fart i bredbåndsbruken. Skattefritak for bredbånd og gratis ADSL-abonnement i 16 måneder skal lokke flere av oss til å ta i bruk den nye teknologien.

- Vi kan ikke bare vedta at teleaktørene må bygge ut sine bredbåndstilbud. Den beste måten å skape økt aktivitet på er at etterspørselen øker. Derfor tar vi nå et krafttak for å øke etterspørselen etter bredbåndsinnhold, forteller finansminister Per Kristian Foss i en pressemelding.

digi.no har tidligere omtalt at regjeringen utvider hjemme-PC-ordningen til også å omfatte skattefritak for bredbånd. Nå går staten enda et skritt lenger og oppfordrer nordmenn til å bytte inn sine analoge modemer til fordel for ADSL-bokser.

Tirsdag gjennomføres det derfor en landsdekkende byttekampanje, der de tre dominerende elektronikkjedene Elkjøp, Expert og Lefdal er med som samarbeidspartnere.

- Dersom du leverer ditt gamle analoge modem hos din nærmeste Lefdal-, Expert- eller Elkjøp-butikk mellom klokken 11 og 13 i dag, vil du få kjøpt ADSL-modem til én krone. I tillegg får du et gratis ADSL-abonnement i 16 måneder hos en operatør - etter fritt valg - som kan levere dette på ditt bosted. For de mest travle butikkene vil det bli innført en kølappordning, forteller prosjektleder Oddleiv Onbraathen i Finansdepartementet, som fungerer som kampanjesekretariat.

Dersom du ikke har et gammel analogt modem liggende, kan du likevel benytte deg av tilbudet om 16 måneders gratis ADSL-abonnement, men du må da betale 375,- kroner for ADSL-modemet.

- Dette er ikke bare en bredbåndskampanje, det er også en miljøkampanje, derfor oppfordrer vi folk til å levere inn sine gamle modemer i en slags panteordning. Dette handler også om å bevisstgjøre folk om den miljøtrussel som ligger i kassert elektronisk utstyr, sier Onbraathen til digi.no.

En ringerunde digi.no har foretatt viser at det er kun Elkjøp som har økt bemanningen foran det forventede storinnrykket av sultne, norske bredbåndssurfere.

- Vi får provisjon i forhold til hvor mange nye ADSL-kunder vi rekker å registrere, derfor setter alle våre butikker inn ekstra mannskap i dag. Kampanjen går jo bare over to timer, så det gjelder å smi mens jernet er varmt, sier butikksjef Hanna Storleer ved Elkjøp Storo.

Finansdepartementet har håp om at så mange nordmenn som mulig vil benytte seg av tilbudet, men har likevel satt et tak på 50.000. Det er med andre ord satt av 180 millioner statlige kroner til bredbåndkampanjen.

Etter det digi.no erfarer har Telenor planlagt å sende ut representanter til samtlige elektronikkbutikker i landet som er med på kampanjen, for å oppmuntre nye ADSL-kunder til å velge Telenor som bredbåndsleverandør. Både NextGenTel og Catch Communications avviser at de har slike planer.

***

Red.anm. 02.04.2003: Denne saken var årets aprilspøk i digi.no. :-D

***

;