Få helsehjelp over bredbånd

Norske pasienter kan få personlig oppfølging over bredbånd med tv som grensesnitt.

Norske pasienter kan få personlig oppfølging over bredbånd med tv som grensesnitt.

Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Norut IT og Well Diagnostics har fått bevilget 1,5 millioner kroner fra Høykom til prosjektet Min Helsestasjon.

Dette er en hjemmebasert opplæring og oppfølging av pasienter over bredbånd. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2005 og retter seg mot kronikere, skriver Nasjonalt senter for telemedisin i en pressemelding.

Nasjonalt senter for telemedisin skal lede arbeidet og følge opp pasienter innenfor områdene KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og diabetes. Cirka 250.000 voksne nordmenn har utviklet KOLS og rundt 200.000 personer har diabetes.

Formålet er å fremskaffe et system som muliggjør kommunikasjon og interaksjon mellom brukeren i hjemmet og helsetjenesten.

Det innebærer at brukeren i fremtiden kan få et opplærings- og oppfølgingstilbud fra helseinstitusjoner hjem i stua. Det kan spare pasienter for lange reiser til sykehus og man kan nå store pasientgrupper med viktige oppfølgingstjenester. Det kan også være mulig å oppnå økt livskvalitet og unngå senskader dersom kronikere får bedre oppfølging.

Det legges stor vekt på at systemet skal være lett tilgjengelig og ukomplisert for brukeren. Derfor har man valgt å anvende brukerens eget TV og fjernkontroll som brukergrensesnitt.

- Mange brukere vil aldri bli fortrolig med å bruke vanlig PC i hjemmet. For disse brukerne er terskelen for å ta i bruk PC-baserte løsninger for stor, erkjenner forsker Tatjana M. Burkow.

Burkow håper at samarbeidsprosjektet kan bidra til utbredelse og bruk av bredbåndsbaserte helsetjenester i hjemmeomgivelser.

Til toppen