Få nettsteder bare kodet for IE

Undersøkelser gjort av Mozilla Foundation, viser at de aller fleste større nettsteder kan vises feilfritt i Firefox.

Undersøkelser gjort av Mozilla Foundation, viser at de aller fleste større nettsteder kan vises feilfritt i Firefox.

Mozilla Foundations Firefox-nettleser lastes ned av stadig flere. Nettleseren er nå blitt lastet ned mer enn 13 millioner ganger. Selv om nedlasting i seg selv ikke betyr at brukerne skifter ut nettleseren de er vant til å benytte, viser statistikk fra blant annet OneStat.com at bruken av Firefox er kraftig økende.

Blant argumentene mot å skifte til en annen nettleser enn Internet Explorer, er at mange nettsteder er utviklet med nettopp IE i tankene. Siden Microsofts nettleser har hatt en markedsandel på over 90 prosent, er det mange som mener at det ikke er bryet og kostnadene verdt å gjøre websidene tilgjengelige for alle vanlige nettlesere, til tross for at organisasjoner som W3C har kommet med spesifikasjoner for hvordan koden til sidene skal utformes.

Ifølge News.com mener Mozilla Foundation selv at situasjonen ikke er så ille. Stiftelsen sjekker jevnlig de 1700 mest populære nettstedene på weben, ved å sammenligne visningene i Firefix og Internet Explorer. 98 prosent av nettstedene er kompatible med Firefox. For fire år siden var andelen 75 prosent (for Mozilla-nettleseren).

Ifølge Chris Hofmann, Mozilla Foundations utviklingssjef, er det først og fremst Microsofts proprietære ActiveX-teknologi og DOM-implementasjon (Document Object Model) som skaper hodebry for blant annet Firefox-brukerne.

    Les også:

For å løse andre, mindre omfattende problemer, har Firefox muligheten til å gå inn i et modus som kalles "quirks mode". Dette gjør at Gecko-motoren i nettleseren kan emulere IE-oppførsel når websider inneholder ikke-kompatible tagger og kode som kun laget for Internet Explorer. Visning av slike sider vil ta noe lenger tid enn visning av sider basert på korrekt utformede dokumenter.

For å øke andelen nettsteder som benytter W3Cs spesifikasjoner og anbefalinger når de lager websider, vil Mozilla Foundation i 2005 ansette personer som skal henvende seg til nettsteder som ikke følger spesifikasjonene, for å få disse til å skifte mening. Dette er en videreføring av arbeidet frivillige har gjort i mange år. Resultatet av dette arbeidet vil også være til nytte for brukere av andre nettlesere som har som mål å følge W3C-spesifikasjonene, blant annet Opera.

Ifølge News.com, mener Mozilla Foundation at webutviklerne er blitt mer mottakelige for budskapet om standarder og kompatibilitet. Gruppen mottar ukentlig 10 til 15 telefonsamtaler fra personer og organisasjoner som spør om hvordan de kan få deres nettsteder til å fungere i Firefox.

Mozilla mener at selv Microsoft er blitt mer mottakelig for forespørsler om dette i forbindelse med selskapets nettsted. Hofmann mener at dette er et resultat av Microsofts forlik med Opera Software tidligere i år, hvor Opera beskyldte Microsoft for med hensikt å hindre at selskapets websider kunne vises korrekt i Opera-nettleseren. Resultatet ble en utbetaling på omtrent 88 millioner kroner.

Til toppen