Få nordmenn bruker Internett hyppig

Mens andelen velutdannede surfere øker jevnt og trutt, og tilgangen er jevnt stigende, er det få som bruker nettet hver dag. I april 1999 var det faktisk færre nordmenn som brukte nettet daglig enn for ett år siden.

Mens andelen velutdannede surfere øker jevnt og trutt, og tilgangen er jevnt stigende, er det få som bruker nettet hver dag. I april 1999 var det faktisk færre nordmenn som brukte nettet daglig enn for ett år siden.

Spørreundersøkelsen til Norsk Gallup Institutt, som rapporteres hver måned, viser at 361.000 nordmenn brukte Internett daglig i april. Tallet er nøyaktig det samme som måneden før og mye lavere enn toppnoteringen på 423.000 brukere i januar 1999.

Går vi ett år tilbake finner vi at det ferskeste brukstallet også er lavere enn statistikken fra april 1998. Da var daglige brukere oppe i 374.000, mens antall nordmenn med tilgang var 350.000 lavere enn det var i dag. Tilgangen som er registrert i april 1999 er nemlig rekordhøy, 1,73 millioner mennesker mot 1,37 millioner i april 1998.

Den sporadiske månedlige bruken som Gallup óg registrerer, er det imidlertid ikke noe å si på. Den har økt ganske dramatisk det siste året og er nå oppe i 1,29 millioner nordmenn. For ett år siden var tallet 923.000.

Tallene fra Gallup viser at nettet stadfester sin stilling som et medium for folk med høyere utdannelse. Over halvparten (53 prosent) av alle høyskole- og universitetsutdannede i Norge har vært på nett i løpet av april måned. For ett år siden var andelen 40 prosent.

Norske kvinner sliter også (til forskjell fra svenske og amerikanske kolleger) å komme seg på Internett. 39 prosent av alle nettbrukere er kvinner, mens både i USA og Sverige er det omtrent en 50-50-fordeling. Og kun en fjerdedel av alle norske kvinner er i dag regelmessige nettbrukere.

Nesten halvparten av nordMENNene er det samme (46 prosent).

Til toppen