Få norsk MPEG-4-spiller på gratis prøve

Octaga AS tilbyr en betautgave av sin kommende MPEG-4-spiller på tre ukers gratis prøve.

Octaga AS tilbyr en betautgave av sin kommende MPEG-4-spiller på tre ukers gratis prøve.

Telenor-avleggeren Octaga AS henvender seg primært mot det profesjonelle markedet med sin MPEG-4-spiller, som i tillegg til video er tilrettelagt for 3D fra DAK-applikasjoner og andre animasjonsverktøy. Det håper samtidig at Octaga Player skal være en åpning mot massemarkedet.

Spilleren er tilgjengelig i beta-utgave på gratis prøve i tre uker, fra Octagas nettsted. Den supplerer Octaga Server, som formidler strømmende multimedia til Player og til konkurrerende leverandørers MPEG-4-spillere.

Til toppen