Få nøyaktige kart på telefonen

Om noen år vil alle nye mobiltelefoner kunne fortelle deg nøyaktig hvor du er. Har du råd, kan du starte allerede nå med nøyaktige friluftskart.

Om noen år vil alle nye mobiltelefoner kunne fortelle deg nøyaktig hvor du er. Har du råd, kan du starte allerede nå med nøyaktige friluftskart.

Om ikke så lenge vil trolig GPS være standardutstyr i mobiltelefoner. Å kunne få vite hvor du selv er eller kunne gi din helt nøyaktige posisjon til andre kan være svært nyttig, blant annet hvis du er i nød. GPS gir nå en nøyaktighet på pluss/minus fem meter.

Men har du råd eller spesielle behov, kan du begynne allerede nå. Benefon begynte i sommer salget av sin ESC!-telefon. Med i telefonen følger det veikart over hele Norge.

Nå relanseres telefonen sammen med nøyaktige topografiske kart fra Statens Kartverk. Kartene er i målestokk 1:50000 (turkart med blant annet bekker og hus). I første omgang tilbyr Kartverket Oslomarka, Jotunheimen, Hardangervidda og Rondane.

Utvalget peker ut målgruppen: Turfolk og jegere. Men Benefon-importøren Tele Scan i Moss forteller at de så langt har solgt 500-600 telefoner til everk, landeiere og andre som har næringsbehov for nøyaktig posisjonering.

I tillegg til GPS er Benefon ESC! sprut- og støtsikker, men helt gratis er den ikke: 10.000 kroner pluss 990 pr. kart-CD fra Kartverket.

Til toppen