Få rene internettbanker vil overleve

Forrester Research skriver i en fersk rapport at få internettbanker vil overleve i fremtiden. Vinnerne er de som klarer å utvide produktspekteret.

Forrester Research skriver i en fersk rapport at få internettbanker vil overleve i fremtiden. Vinnerne er de som klarer å utvide produktspekteret.

Forrester Research Inc har i et ferskt arbeidsnotat sett nærmere på internettbanker med spesiell fokus på Storbritannia.

Internettbankene sliter med lønnsomheten og flere av de nye aktørene har problemer med å øke kundegrunnlaget. Av de rene internettbankene er det bare Eggs som har et respektabelt kundegrunnlag. Egg har over en million kunder, mens de andre aktørene har under 200 000 registrerte kunder. Ingen av bankene opererer med gevinst. Selv Eggs, som brukte over 150 millioner kroner på markedsføringskostnader i 1999, taper penger på driften uten å ta hensyn til markedsføringskostnader.

Konklusjonen til Forrester er at bare et fåtall rene internettbanker vil overleve. Deres konklusjon er at konsumentenes appetitt for internettbanker er relativt begrenset. Årsaken er at mange fortsatt ikke er villige til å forkaste bruken av filialene. Forresters analyser påpeker at 45 prosent av online-kundene sier at de aldri bruker en filial. Lloyds, en av de største bankene, interne undersøkelser viser at 70 prosent av kundene besøker en filial minst en gang i måneden.

Forrester mener at konkurransen fra banker med filialnett vil øke. Flere typiske "Main-Street" banker entrer nå banen og kan nyttiggjøre synergiene mellom filialnettet og Internett.

Konsulentene i Forrester mener at en av nøklene er å utvide produktspekteret. Dette kan de gjøre selv eller de kan gå sammen med andre slik at kundelojaliteten bedres ved at internettbankene kan legge til rette for at brukerne kan forvalte kapitalen deres bedre. En måte å gjøre dette på er å tilby kundene rådgivning.

Norges første rene nettbank, SkandiaBanken, passerte 40 000 kunder i oktober. Banken jobber aktivt for å utvide spekteret og har nylig etablert en egen fondsbasert rådgivningstjeneste for sine kunder. I løpet av høsten vil de også tilby kundene online-aksjehandel i tillegg til allerede eksisterende bankprodukter som boliglån og forbrukslån, innskudd og betalingsformidling.


Til toppen