Få tekstmeldingen din oversatt på direkten

Lotus legger ut den første offentlige beta av Sametime 2.0, et verktøy som skal oversette meldinger automatisk mellom 14 språk.

Lotus legger ut den første offentlige beta av Sametime 2.0, et verktøy som skal oversette meldinger automatisk mellom 14 språk.

Produktet er langt fra ferdig uttestet, og på Lotusphere 2000 er det ingen som vil gi garantier for nøyaktig hvor presis oversettelsen kan være.

Men hensikten er å tilby et verktøy der for eksempel tyskere og japanere skrive meldinger til hverandre på hvert sitt morsmål.

- Det er ikke gjennomført noe grundig pilotprosjekt, sier Lee Todd som leder Lotus' avdeling for produkter innen meldinger og samarbeid. - Nå legger vi ut den første beta til gratis nedlasting. De som registrerer seg, vil bli kontaktet av våre utviklere, slik at vi kan få inn erfaringer og forbedre det endelige produktet.

Todd sier at hans største problem når han diskuterer SameTime med kunder, er at de oppfatter det som en variant av "chat"-programmene som barn og ungdom bruker på Internett.

- Det er noe langt utover det. Det er et verktøy som fjerner mange av hindringene som finnes i vår moderne verden, og som gjør det så vanskelig å få tak i rett person til rett tid.

SameTime er ikke bare et selvstendig verktøy. Det er også en egenskap som Lotus bygger inn i nær sagt alle sine applikasjoner. Alle personoversikter i Lotus-miljøer viser røde eller grønne markører ved hvert navn - pluss og minus på fargeløse klienter som Palm og WAP-telefoner - for å angi hvorvidt vedkommende er tilgjengelig eller ikke. Beveger du en markør over navnet, får du opp et vindu som forteller hvordan vedkommende kan kontaktes - med nødvendig kontaktinformasjon som mobilnummer hvis du av en eller annen grunn ikke kan klikke direkte på kontaktmetoden for å nå fram.

Øyeblikkelig meldingsutveksling gjør at du kan få oppmerksomhet selv når den du vil nå "sitter i en annen telefon". Lotus har programvare som lar deg sende SMS-melding hvis vedkommende er tilgjengelig på mobil, men allerede har en annen samtale gående.

En viktig egenskap er anledningen til å dele en felles applikasjon - en tegning, en kontrakt, en prisoversikt. Nytt i versjon 2.0 er at SameTime også lar deg formidle tale og video over IP.

- I én-til-én kontakt der partene kjenner hverandre, og kan holde kontakt over vanlig telefon mens de bruker SameTime til å dele en felles applikasjon, er ikke dette så viktig, sier Todd.

- Men hvis du har et samarbeidssystem som du ikke kan eller vil automatisere fullt ut, kommer dette godt med. Du kan blant annet legge inn en knapp for "live help", og oppnå video- og talekontakt med en ekspert på det du prøver å få til gjennom systemet.

Den nye versjonen av SameTime kan også brukes til å kringkaste tale og video til et "forholdsvis" stort antall mennesker samtidig.

I forbindelse med satsingen på trådløs kommunikasjon, kunngjør Lotus et produkt det kaller SameTime EveryPlace QuickStart som utvider SameTimes kommunikasjonsmuligheter til også å gjelde tekstmeldinger over SMS, samt WAP. Navnet på dette produktet gjenspeiler den tilsvarende WAP-utvidelsen for Domino, kalt Domino EveryPlace QuickStart, som kom i mai.

Det lar deg formidle enhver Domino-applikasjon i WAP-format, og brukes av Lotus som brekkstang mot et stadig større marked for bedriftsspesifikke WAP-applikasjoner. SameTime EveryPlace vil lanseres formelt en gang i 2001. EveryPlace-produktene signaliserer blant annet hvor viktig Europa er blitt for Lotus. Det har vært et gjennomgangstema på Lotusphere at USA ligger langt etter Europa i bevisstheten om effektiviseringspotensialet som trådløst samband innebærer.

Til toppen