Få tilgang til hyppigere Chrome-oppdateringer

Brukere av Google Chrome kan nå velge å motta oppdateringer av nettleseren langt oftere.

Få tilgang til hyppigere Chrome-oppdateringer

Brukere av Google Chrome kan nå velge å motta oppdateringer av nettleseren langt oftere.

Google har til nå sluppet betaversjonen av nettleseren Chrome, samt en mindre oppdatering som først og fremst fjernet sikkerhetshull. Oppdateringen lastes ned automatisk eller kan installeres ved å be nettleseren se etter oppdateringen via menyvalget «Om Google Chrome» eller «About Google Chrome».

    Les også:

Men i likhet med de fleste andre programvareprosjekter, lager også Google versjoner av nettleseren som ikke er like godt egne for alle, ved at de er mindre testet og gjerne mindre stabile. Samtidig er det i disse versjonene at ny funksjonalitet først vil komme til syne.

Denne uken presenterte Google hvordan utviklere og andre interesserte kan få enkel tilgang til disse versjonene.

Ved hjelp av et nytt verktøy, Google Chrome Channel Chooser, kan brukerne nå velge hvilken oppdateringstakt de ønsker for sin Chrome-installasjon. Verktøyet, samt mer informasjon, er tilgjengelig på denne siden. Etter å ha valgt å ha den hyppigere oppdateringstakten, kan man også velge å få tilbake de mindre hyppige, men mer stabile oppdateringene.

Valg av oppdateringskanal for Google Chrome.
Valg av oppdateringskanal for Google Chrome.

Google har sluppet en ny versjon gjennom Dev channel, altså kanalen for utviklere. Denne versjonen, 0.2.152.1, inkluderer først og fremst feilfikser, men skal også introdusere enkelte nye problemer. En oversikt over endringene finnes her.

Til toppen