– Få ut datasettene

Difi lanserer veileder for å gjøre offentlige data tilgjengelige.

Difi, med direktør Hans Christian Holte i spissen, har lansert en veileder for offentlige data. Håpet er at statlige etater skal bli flinkere til å gjøre sine datasett tilgjengelige for resirkulering.
Difi, med direktør Hans Christian Holte i spissen, har lansert en veileder for offentlige data. Håpet er at statlige etater skal bli flinkere til å gjøre sine datasett tilgjengelige for resirkulering. (Bilde: Marius Jørgenrud)

Difi lanserer veileder for å gjøre offentlige data tilgjengelige.

Det offentlige produserer store mengder data som kan ha stor verdi for de rette brukerne. Teknologirådet, som rådgir stortinget, lanserte i 2010 en rapport «Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati (pdf)», der de anbefalte at offentlig sektor burde dele ut sine data gratis og fremstå som en leverandør av rådata fremfor å raffinere informasjonen selv.

De anbefalte også at det ble opprettet en portal som peker til de ulike datasettene som offentlige aktører offentliggjør.

Noe har skjedd, men utviklingen har ikke på langt nær gått så fort som man skulle ønske.

For å oppmuntre offentlig sektor til å tenke i disse baner har Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, lansert en veileder som å støtte offentlige virksomheter i å gjøre data tilgjengelige for gjenbruk.

– Vi håper offentlige virksomheter setter åpne data høyt på agendaen, og at de vil ha nytte av denne veilederen i arbeidet med å få datasettene ut, sier Difis direktør Hans Christian Holte til sine egne nettsider.

Offentlige data kan for eksempel være næringslivsregistre, kartdata, organisasjonsmodeller, budsjett men også plasseringen av søppelspann og annen service-informasjon som for noen kan ha stor verdi satt i den rette konteksten.

Fornyingsdepartementet har også pålagt offentlige etater å tilgjengeligjøre sine data ved et rundskriv datert fra i fjor høst.

«Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad).»

Veilederen Difi nå lanserer skal gjøre det lettere for etatene å finne frem til disse datasettene gjøre prosessen med å tilgjengeliggjøre dem lettere. Veilederen har blitt til i et samarbeid med Open Knowlegde Foundation, som fra før har utarbeidet sin «Open Data Handbook». Dette har Difi jobbet videre på og tilpasset en veileder for norske forhold.

Hele veilederen kan du laste ned her (pdf) eller i HTLM.

    Les også:

Til toppen