Få vet forskjell på HDTV-løsningene

HDTV-apparater er i ferd med å bli allemannseie, men mange er forvirret over valgmulighetene.

Få vet forskjell på HDTV-løsningene

En ny, amerikansk undersøkelse gjort av Hitachi America blant 1055 voksne amerikanere, viser at et stort flertall av disse vil velge en HDTV neste gang de skal kjøpe et fjernsyn. Til sammen 78 prosent av de spurte har svart positivt på dette. Andelen stiger med inntekten, men også blant husholdningene med samlet inntekt på 35.000 dollar eller lavere, planlegger nesten 70 prosent å kjøpe seg en HDTV.

Dette tallet er høyt, ikke minst fordi mange av de spurte har liten innsikt i de ulike teknologiene som benyttes i HDTV-er. 62 prosent av de spurte var ikke komfortable med å forklare forskjellene på de ulike HDTV-teknologiene på markedet, det vil si LCD, Plasma og DLP. Denne andelen var noe høyere blant kvinner enn blant menn, men samtidig lavere blant personene med lav utdanning enn blant de med høyere utdanning.

Enda flere, 66 prosent, mente de selv ikke kunne forklare hva begrepene 720p, 1080i og 1080p står for.

Den lave andelen blant kvinner som mener de selv har innsikt i HDTV-valgene, 30 prosent, står i kontrast med andelen kvinner som sier at de er minst like aktive som menn i forundersøkelsene til store elektronikkinnkjøp. Andelen er på 45 prosent.

- Flere undersøkelser, inkludert vår egen som ble sluppet i dag, avslører den utrolige påvirkningen kvinner har på innkjøp av hjemelektronikk, sier Daniel Lee, som har ansvar for Hitachi Americas markedsføring av konsumentelektronikk i USA, i en pressemelding.

Intervjuobjektene var ikke like opptatt av å skaffe seg veldig store TV-er. 37 prosent sa de ville foretrekke en TV på 50 tommer eller mer. I husholdninger med barn, var tallet derimot 47 prosent. Viktigere var det at TV-en er flat og kan henges på veggen. Hele 71 prosent svarte positivt på dette. 19 prosent av de spurte har allerede en flat-TV.

Når intervjuobjektene ble spurt om hvilke faktorer som er viktigst for dem ved kjøp av ny TV, svart 60 prosent at bildekvaliteten er det viktigste. 11 prosent mente at merket på TV-en var viktigst, mens 9 prosent var mest opptatt av skjermstørrelsen.

Les mer om: