Få vil betale på Internett

Internett skal være gratis, og surfere er lite villige til å betale for tjenester på Internett som man ellers måtte ha betalt for.

Internett skal være gratis, og surfere er lite villige til å betale for tjenester på Internett som man ellers måtte ha betalt for.

På spørsmålet ; " Hvor ofte avstår du fra å benytte en tjeneste på Internett som du er interessert i, dersom denne koster penger?" svarte kun en av ti at de er villige til å betale. Dette kommer frem i en ny undersøkelse utført av Netsurvey i Sverige. Årsakene til at man ikke er villig til å betale er flere, men overveiende andel mener at de kan finne den samme informasjonen gratis andre steder , mens en annen stor andel anser det for problematisk å betale over Internett.

Tjenester på Internett har så langt i hovedsak vært gratis og derav er det fremkommet en følelse av at slik skal det være uansett om det handler om film, bøker, banktjenester eller e-post. Folk er fortsatt villige til å betale nesten 5 kroner i porto for et brev som tar over et døgn å sende, men er ikke villige til å betale fem øre for en e-post som når Sydney på et sekund, uttaler Peter Bolinder i Netsurvey.

På spørsmål om hvilke tjenester som leserne ikke er villige til å betale for fremkommer disse svarene.

Tjeneste/produkt Svarprosent
E-post 78
Telefoni 38
SMS 64
Ringelyder på mobilen 64
Søkemotorer 79
MP3-musikk 42
Film 30
Nyheter 81
Artikler 66
Elektroniske postkort 74
Digitale bøker 28
Programvare 26
Banktjenester 48
Rådgivning 32
Annet 4

Av tabellen ser man at brukerne også er svært lite villige til å betale for nyheter, søkemotorer, elektroniske postkort og SMS. Skal man derimot trekke undersøkelsen i andre retningen, kan det av svarene synes som om internettsurfernes villighet for å betale virkelige penger er større når det gjelder rådgivning, telefoni, digitale bøker, programvare og filmer.

Til toppen