Få vil ha avis på CD-ROM

Salget av Klassekampen på CD-ROM går tregt. Opplagssjefen opplyser at det blir solgt rundt 300 av hver halvårsutgave. Likevel taper ikke avisen penger på prosjektet.

Salget av Klassekampen på CD-ROM går tregt. Opplagssjefen opplyser at det blir solgt rundt 300 av hver halvårsutgave. Likevel taper ikke avisen penger på prosjektet.

Klassekampen var første dagsavis i Norge som la stoffet sitt over på CD-ROM til glede for leserne.

Nå viser det seg at de radikale abonnentene fortsatt er rimelige konservative når det gjelder bruk av papir. Med et gjennomsnittsopplag på 7796 i fjor har avisen solgt rundt 300 hver av de tre utgavene som er kommet på CD-ROM til nå.

- Omtrent som forventa, sier opplagssjef Jo Ryste.

Ryste hevder at de ikke hadde særlig store forventninger om å tjene penger på utgivelsen, men håpet det skulle bli et reelt alternativ til papirutgavene. Ifølge Ryste tar mange av leserne vare på gamle aviser. Kombinert med en stor PC-tetthet blant målgruppen, skulle det ligge til rette for et brukbart salg. CD-ROM-produktet er i realiteten et søkbart avisarkiv som strekker seg halvannet år tilbake i tid.

- Vi har ikke kjørt de store kampanjene for produktet. Det er en del biblioteker og skoler som har vært interesserte. Uansett går vi break-even, hevder han og viser til at det er svært få som har gjort suksess kommersielt sett på CD-ROM. Ofte er det på grunn av at produksjonskostnadene er høye, og utsalgsprisen blir deretter.

Klassekampens CD-ROM koster 300 kroner.

Avisen baserer produksjonen på sitt eget arkivsystem og holder dermed kostnadene nede. Klassekampen lagres i Adobe Acrobat og både tekst pluss lavoppløselige bilder brennes inn på CD-en. Det som koster, er pressing av platene - pluss eventuelle rettigheter for bruk av blant annet NTB-stoff.

- Vi har et edruelig forhold til dette og synes det er like viktig å være i forkant av hva som skjer, som å tjene penger på utgivelsene. Kanskje kan det endre seg når nyere teknologi med langt større lagringskapasitet, som for eksempel DVD, kommer på markedet, sier Ryste.

Så spørs det om Klassekampen har tid til å vente på utviklingen. Den siste tids strid om eierstruktur og dårlige økonomiske resultater i 1996, truer nemlig Klassekampen. Avisen har overlevd som dagsavis i 20 år.

Til toppen