Facebook-eiere gir seg tidobbel stemme

Gjør samme grep som Google-gründerne for å beholde kontroll over selskapet.

Facebook-eiere gir seg tidobbel stemme

Gjør samme grep som Google-gründerne for å beholde kontroll over selskapet.

Selskapet bak den sosiale nettjenesten Facebook har vedtatt å endre sin eierstruktur og innføre to typer aksjer. Slik planen refereres i amerikansk finanspresse (CNN Money og Wall Street Journal), skal aksjene til dagens eiere få status som «Class B», mens nye aksjonærer får «Class A».

Class B-aksjer som selges, får automatisk endret status til Class A.

Hovedforskjellen mellom en Class B-aksje og en Class A, er at en Class B-aksje får ti stemmer, mens en Class A må nøye seg med én.

Ved en børsintroduksjon, sikrer denne aksjestrukturen at de opprinnelige eierne kan beholde full kontroll, selv om de selger et flertall av aksjene. Ved å beholde så lite som 17 prosent av aksjene, bevarer man over to tredeler av stemmene.

Google brukte denne metoden ved sin børsintroduksjon i 2004. Class B-aksjer ble tildelt gründerne Larry Page og Sergey Brin, og toppsjef Eric Schmidt. I avstemninger teller hver av deres aksjer 10 ganger så mye som de andre. I Facebook derimot er alle eksisterende aksjonærer sikret Class B-status.

I en erklæring fra Facebook heter det at «eksisterende aksjonærer ønsker å opprettholde kontroll over avstemninger i visse saker, for å bidra til å sikre at selskapet kan fortsetter å fokusere på det langsiktige og bygge en stor forretning.»

Facebook sier det er et mål å gå på børs, men at den nye aksjestrukturen ikke må tolkes som et tegn på at en børsintroduksjon (IPO eller «initial public offering») er nært forestående.

    Les også:

Til toppen