Facebook i arbeidstiden kan lønne seg

Syv av ti sjefer ser med velvilje på ansattes sosiale nettsurfing, viser ferske tall.

Facebook i arbeidstiden kan lønne seg

Syv av ti sjefer ser med velvilje på ansattes sosiale nettsurfing, viser ferske tall.

Bruken av sosiale nettjenester har vært vokst kraftig de siste par årene. Mest har slike tjenester vært brukt til private formål, som det å pleie vennskap og sosiale relasjoner.

Enkelte bedrifter har sett en stor gevinst i det å la ansatte bruke slike tjenester i arbeidstiden, mens andre har vært svært skeptiske.

Kritikere har hevdet at sosiale nettjenester brukt i kontortid er å stjele tid fra arbeidsgiveren, eller at uforsiktig omgang med tjenestene kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for virksomheten.

Nå viser tall at stadig flere bruker tid på sosiale nettsteder mens de jobber. Antall virksomheter som tillater sine ansatte å bruke sosiale nettapplikasjoner i arbeidstiden er i kraftig vekst, hvis vi skal tro en amerikanske undersøkelse.

Nesten syv av ti bedrifter lar i 2008 ansatte bruke tid på nettsteder som Facebook, MySpace og Linkedin, ifølge en fersk rapport fra analyseselskapet Awareness. Det er opp fra 37 prosent i fjor.

(Kilde: Trends and Best Practicesin Adopting Web 2.0 in 2008, Awareness)
(Kilde: Trends and Best Practicesin Adopting Web 2.0 in 2008, Awareness)

Web 2.0-teknologi regnes ifølge undersøkelsen som et kostnadseffektivt alternativ til dyre markedskampanjer.

Blant virksomhetene som har tatt i bruk sosiale nettmedier nevner rapporten følgende tre grunner som de viktigste: Merkevarebygging (63 prosent), bedre samarbeid og kommunikasjon (61 prosent) og økt kundeinvolvering (58 prosent).

Tross den økende aksepten, så har enkelte arbeidsgivere fortsatt noen betenkeligheter med bruken av sosiale nettjenester.

Blant virksomhetene som nekter sine ansatte å ta i bruk slike tjenester frykter 65,7 prosent at det ville gått utover produktiviteten. 45,7 prosent angir manglende sikkerhet som grunn, mens 42,9 anser innholdet som upassende. Alt sammen ifølge nevnte rapport.

Til toppen