Facebook kan kutte renten

Statsminister Jens Stoltenberg bruker gjerne Facebook i det politiske spillet.

Facebook kan kutte renten

Statsminister Jens Stoltenberg bruker gjerne Facebook i det politiske spillet.

Statsminister Jens Stoltenberg er den norske politikeren som til nå har fått mest oppmerksomhet for å ta i bruke web 2.0-tjenester, og har nå samlet over 11.000 tilhengere på sin Facebook-side.

Nå varsler partifellen og stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen en Facebook-kampanje for å få renta ned.

– Regjeringa har lagt grunnlag for rentenedgang gjennom statsbudsjett og krisepakke. Nå må bankene følge opp overfor lånekundene. Folk reagerer på denne tregheten, sier Micaelsen.

Torgeir Micaelsen sitter for Arbeiderpartiet i Stortingets finanskomité. Gjennom Facebook-kampanjen «Ned med renta» ønsker han å dra i gang en folkeaksjon for å presse bankene.

- Hensikten med Facebook-siden er å vise at vi er mange som ikke aksepterer at bankene skor seg på finanskrisen på vanlige lånekunders bekostning. Det skal også være et sted hvor man kan sammenligne banker, utveksle erfaringer og få tips om hvordan man skifter bank.

Micaelsen har forståelse for at bankene setter opp sine utlånsrenter i perioder når Norges Bank setter opp sin styringsrente og bankenes innlånsrente i pengemarkedet stiger, men reagerer på at det går så tregt når det motsatte er tilfelle:

- Det er logisk at bankene setter opp utlånsrentene sine for å kompensere for økte innlånskostnader. Men nå er det jo det motsatte som skjer: Norges Bank satte ned styringsrenta 15. oktober, og pengemarkedsrenta er på vei ned som følge av regjeringenes krisepakker. Da har bankene rom for å senke renta. De bør være like raske med å sette renta ned overfor lånekundene når det er grunnlag for det, som de er til å sette den opp, sier Micaelsen.

Arbeiderpartiet er det politiske partiet i Norge som i størst grad har tatt i bruk sosiale medier, hevder informasjonssjef Sindre Fossum Beyer i Arbeiderpartiet i et tidligere intervju med digi.no.

Informasjonssjefen har selv vært på studietur til Washington, USA, der han i fjor lot seg inspirere av hvordan Demokratene bruker nettet til å organisere grasrot-bevegelsen og komme i kontakt med velgerne.

Bruken av nettet til å organisere politiske aksjoner, invitere til innspill og deltakelse og hvordan Demokratene inviterer bloggere på lik linje med journalister, er blant tingene informasjonssjefen trekker frem som verdifull lærdom fra studieturen.

Arbeiderpartiet har valgt å satse på Facebook, Youtube, Flickr og blogging for å møte velgerne sine. Siden starten av Youtube-satsingen har filmene fra Arbeiderpartiet vært vist mer enn 128.000 ganger. I tillegg er de i ferd med å lansere en egen web-TV-løsning.

    Les også:

Til toppen