Facebook-reklame skal analysere brukerprofiler

Facebook skal tjene mer på annonser ved å analysere bruker-profilene

Facebook-reklame skal analysere brukerprofiler

Facebook er den største sosiale nettverkssiden på internett, og de har også et godt grep om norske brukere.

Selskapet lever av å selge annonser, men de er ikke fornøyd med hva de i dag klarer å dra inn av reklameinntekter per i dag.

I motsetning til andre nettsteder som har vokst seg gigantiske på kort tid, som for eksempel YouTube og MySpace, er Facebook fortsatt et selvstendig selskap. De kan derfor ikke tillate seg å bruke like mye penger som YouTube.

YouTube ble solgt til Google for 1,65 milliarder dollar, men Facebook håper på en mye høyere verdsettelse. De har tidligere uttalt at de håper på å oppnå en verdsettelse på rundt 10 milliarder dollar den dagen de børsnoteres.

For å klare det, er de nødt til å bli mye mer effektiv i å tjene penger på sin massive brukerbase, som i juli besto av 30,6 millioner besøkende brukere.

I år ligger selskapet an til å omsette for 150 millioner dollar, og av det forventer de at 30 millioner blir liggende igjen på bunnlinjen. Det er imponerende, men langt fra nok for å kunne forsvare den skyhøye verdivurderingen ledelsen ser for seg.

Inspirert av Googles enorme suksess med brukertilpassede annonser gjennom tjenestene Adwords og Adsense, skal Facebook være i ferd med å utvikle og teste ut et nytt annonsesystem som skal løfte inntektene kraftig.

Facebook håper på å kunne utnytte brukernes massive utlevering av seg selv til å servere dem mer målrettede annonser. Det tar utgangspunkt i å analysere brukernes profiler, samt de som er innom, for å finne ut hva slags produkter og tjenester de kan være interessert i å kjøpe.

Målet er å finjustere systemet slik at det etterhvert blir i stand til å forutse hva slags produkter og tjenester brukerne kan være interessert i, før de eksplisitt har nevnt at de er det.

Facebook bruker allerede i dag noe informasjon fra brukernes profiler for å tilby annonsørene målrettede annonser. Det begrenser seg imidlertid til å selge annonser som vises ved brukernes profil utvalgt etter alder, kjønn og hvor de bor.

Selv om mange Facebook utleverer mye om seg selv på sine sider, er det ikke fritt frem for alle å se informasjonen. En viktig begrensning i systemet er at man må være innenfor vennekretsen for å få tilgang. Det tilskrives mye av æren for at Facebook i stor grad har tatt over for blogger på personlige hjemmesider.

Facebook er avhengig av å ikke skremme brukerne vekk med det nye annonsesystemet. Det vil derfor være helautomatisert og anonymisert, akkurat som med Googles annonsesystem, og de vil trolig følge nøye med på brukernes reaksjoner før de setter igang en massiv utrulling når det er klart.

Facebook bekrefter til Wall Street Journal at de jobber med et nytt annonsesystem, men de vil ikke gå ut med detaljer om hva de planlegger å gjøre.