FAD fikk årets «Friprog-pris»

Fornyingsdepartementet får spesielt ros for arbeidet med IT-standarder.

FAD fikk årets «Friprog-pris»
Prisen for fremme av fri programvare 2012 ble delt ut av Perl-stjernen Damian Conway (t.v.) til FAD, representert av lederen for digitaliseringsprogrammet i departementet, Lars Bjørgan Schrøder(midten). Til høyre står NUUGs leder, Petter Reinholdtsen. Bilde: NUUG

Prisen for fremme av fri programvare 2012 ble i går tildelt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), blant annet for departementets arbeid med IKT-politikk og referansekatalogen for IT-standarder. Bak prisen står Norwegian Unix User Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Prisen ble i år delt ut for niende gang.

Juryens begrunnelse er som følger:

I år ønsker juryen å gi sin støtte til en grundig og velreflektert IKT-politikk som er med på å påvirke de større linjene i hvordan IKT

standardiseres.

Gjennom sitt bidrag til at det offentlige utvikler IKT-løsninger som er effektive, sikre og brukervennlige gjør FAD en god jobb for å bedre IT-samhandlingen i offentlig sektor, for å redusere bindinger til enkeltleverandører og for å bidra til likebehandling og inkludering

av alle innbyggere, uavhengig av hva slags programvare eller programvareplattform hver enkelt benytter.

- FAD skal bidra til at det offentlige utvikler IKT-løsninger som er effektive, sikre og brukervennlige. Det er godt å se at FAD forstår at standardisering er viktig for effektiviteten, sier juryens sekretær Hans-Petter Fjeld.

- Årets pris blir gitt for grundig og velreflektert arbeid med implementering av åpne formater i det offentliges interaksjon med borgere og næringsliv, sier jurymedlem Børre Ludvigsen.

Prisen for fremme av fri programvare har ikke blitt delt ut siden 2009. Hans-Petter Fjeld forteller til digi.no at dette har flere årsaker. I 2010 hadde NUUG rett og slett ikke kapasitet. Det var planlagt en prisutdeling høsten 2011, men denne ble utsatt til nå fordi man fikk tilbud om å arrangere prisutdelingen sammen med konferansen Go Open, som gikk av stabelen i går.

    Les også: